Rapporter och dokumentation

I det avslutade handlingsprogrammet ”Näringslivsutveckling av kultursektorn” togs det fram ett flertal rapporter och annan dokumentation som ligger till grund för det nya. Se rapporterna nedan.

Inom ramen för nuvarande handlingsprogram kommer insatser att göras för att bland annat initiera tvärvetenskaplig- och praxisforskning inom KKN-området. Det kommer även att tas fram nya utbildningskoncept för såväl kulturföretagare som för aktörer inom affärsstödsystemen, rapporter och analyser från det pågående forskningsarbetet med Luigi Sacco, ”Kreativa kraftfält” i Skaraborg med mera.

Tidigare rapporter

Tidigare rapporter från handlingsprogrammet ”Näringslivsutveckling av kultursektorn”.

Tankesmedjan Kombinators rapporter

Slutrapport från tankesmedjan Kombinator, september 2012

Möjligheter och förutsättningar för en konstambassadör i Västra Götalandsregionen. Delrapport, Kombinator, Robert Stasinski, september 2012

Delrapport från Tankesmedjan Kombinator, september 2011

Övriga rapporter och dokument

Kultursystem – kulturen som drivkraft i den lokala utvecklingen, Kontigo, Moa Almerud och Pär Lindquist, oktober 2012. Slutrapport från följeforskningen av Västra Götalandsregionens pilotprojekt, 2010-2012

Presentation om ADA

Presentation av projektet KNEP från slutseminarium Handlingsprogram Näringslivsutveckla kultursektorn, Brew House den 29 maj, 2013

Skaraborgs kreativa kraftfält, presentation av Christer Gustafsson 29 maj, 2013

"Näringslivsutveckling av kultursektorn", presentation av Anders Persson under slutseminarium om Handlingsprogram Näringslivsutveckla kultursektorn, Brew House den 29 maj, 2013

Kulturnämndens beslut och insatser inom KKN, presentation om Tankar om förslag till insatsområden från kultursekretariatet 2014

 

uiqt|wBivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m