Referensgrupper/branschråd

Det har på nationell, regional och lokal nivå framkommit behov av branschråd inom KKN-sektorn inte minst från offentligt håll för att kunna få en ”speakingpart” som är förankrad i sektorn. Det finns till exempel flera nationella, regionala och lokala branschorgan, organisationer och föreningar inom KKN-sektorn Västra Götaland. Referensgruppernas uppgift är inte att ta upp enskilda fall utan att vara en samtalspart i det strategiska utvecklingsarbetet samt en direktkanal för målgruppen. 

uiqt|wBivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m