Samordningsuppdraget i Västra Götaland

I Västra Götaland varslades drygt 25.000 personer om uppsägning mellan oktober 2008 till maj 2009. Många av dessa arbetade inom fordonsindustrin. Vad kan göras för att minska effekterna av lågkonjunkturen och den så kallade fordonskrisen? Det är vad "samordningsuppdraget" handlar om.

Regeringen utsåg den 2 oktober 2008 regionråd Kent Johansson, Västra Götalandsregionen och landshövding Lars Bäckström till samordningsmän, med anledning av varslen inom framförallt fordonsindustrin. Deras uppgift är att kraftsamla och samordna insatser i Västra Götaland. Samordningsmännen ska informera regeringen och andra berörda om hur arbetet går och om ytterligare stöd och insatser anses nödvändiga. Samordningsmännens uppdrag är inte tidsbestämt.

Sjuttio procent fler arbetslösa

I Västra Götaland varslades drygt 25.000 personer om uppsägning mellan oktober 2008 till maj 2009, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med året innan. I juni var antalet arbetslösa i Västra Götaland drygt 58 000 personer, en ökning med 77 procent jämfört med juni 2008.

Huvudfokus i samordningsmännens arbete är dels att skapa former för att hjälpa människor som drabbas av uppsägning, dels att långsiktigt skapa bra förutsättningar för att utveckla näringslivet i Västra Götaland.

Tar fram förslag för att minska effekterna av lågkonjunkturen och fordonskrisen

Kent Johansson och Lars Bäckström har sedan de fick uppdraget haft kontakt med många aktörer i Västra Götaland – bland andra Arbetsförmedlingen, enskilda företag, fackföreningar, branschorganisationer, kommunalförbund, universitet och högskolor – för att skapa en samlad bild av situationen.

Samordningsmännen har sedan december 2008 skrivit ett antal rapporter med förslag som syftar till att minska effekterna av lågkonjunkturen och fordonskrisen. Alla rapporter finns samlade nedan.

Dokument

Lägesrapport  från oktober 2009, angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland

Västra Götalands utbildningsbehov 29 maj (pdf)

Bedömning av finanskrisens effekter på små och medelstora företags kapitalförsörjning (pdf)

Rapport från Samordningsmännen 19 maj (pdf)

Utbildningsskrivelse 14 april, 2009, från Samordnarna i Västra Götaland (pdf)

Rapport till Regeringen 2 februari, 2009 (pdf)

Skrivelse till Näringsdepartementet 19 december 2008 (pdf)

Rapport till Näringsdepepartementet 5 december 2008 (pdf)

Skrivelser på engelska

Kompetensförstarkning 14 april, 2009 (engelsk version) (pdf)

Rapport till Regeringen 2 februari, 2009 (engelsk version) (pdf)

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m