För små och medelstora företag

Små och medelstora  företag spelar en mycket viktig roll genom att bidra till tillväxt, social sammanhållning och jobbskapande. Små och medelstora företag är också en viktig källa till innovation.

På Västra Götalandsregionen arbetar vi aktivt med att driva, samordna och  finansiera olika projekt i syfte att  stimulera och förbättra förutsättningarna för utveckling av befintligt näringsliv i Västra Götaland.

För att lyckas med detta försöker vi tillsammans med andra aktörer i regionen skapa ett system för små och medelstora företag som bidrar till fler innovationer, som hjälper till vid tillfälliga problem och som skapar utveckling på lång sikt.

Rådgivning

Om du är företagare, finns ett antal organisationer som du kan du vända dig till för rådgivning, oavsett om det gäller frågor relaterade till teknik, tjänster, internationella kontakter eller affärsutveckling.

Läs mer om rådgivning

Kompetensutveckling

Kunskap och kompetens är idag färskvara som ständigt behöver förnyas. I Västra Götaland finns många möjligheter för företagare och medarbetare att utveckla sitt kunnande.

Läs mer om kompetensutveckling

Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till innovationer, nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

Läs mer om finansiering och utvecklingshjälp för företag i Västra Götaland

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m