Jämställdhetskartläggning

Jämställdhetskartläggning är en del inom Handlingsplan Små och medelstora företag.

Handlingsplanen ska bidra till jämlika villkor inom de områden som prioriteras. Det är viktigt att ta till vara på alla individers företagsamhet och innovationskraft, och att skapa en mångfald av företagare, företagande och företagsformer som bidrar till att förnya näringslivet och till hållbar tillväxt. Till stöd för detta ska ett pilotförsök mäta hur stor del av handlingsprogrammets medel som går till kvinnor och män. Målet är att försöka fördela resurserna jämnt mellan kvinnor och män, enligt principen 40/60 procent till endera könet. 

Detta innebär att offentligt finansierade aktörer, som omfattas av handlingsplanen, ska: 

  • konkretisera mål för att integrera jämställdhet och mångfald i sin verksamhet och genomföra aktiviteter som leder till att målen uppfylls.
  • utgå från en kartläggning/analys av den företagsfrämjande verksamheten som beskriver nuläget utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Kontakt

Marcus Nordanstad
0739 - 60 32 58
 

uiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m