Finansiering

Här finns länkar till fler sätt att hitta finansiering, men du kan också hitta länkar till vägledning, fortbildning och plattformar för nätverkande.

Online vägledning när det gäller att starta, driva och utveckla företag

Genväg

Verksamt

Offentliga myndigheter

Tillväxtverket

Vinnova

Finansiering

Västra Götalandsregionens finansieringsdatabas

Almi

Almi Invest

Internationalisering

Västsvenska Handelskammaren

Business Sweden

Enterprise Network Europe (EEN)

Exportkreditnämnden (EKN)

Support till små och medelstora företag

Business Region Götegorg (BRG)

Industriell Dynamik

IDC West Sweden

IUC Väst

IUC Sjuhärad

Lokalproducerat i väst

Marketplace Borås

Coompanion

Connect Väst

Almi IFS

Företagsakuten

Science parks och innovationsmiljöer

Lindholmen Science Park

Johanneberg Science Park

Gothia Science Park

Innovatum

Sahlgrenska Science Park

Textile Fashion Center

Universitet och högskolor

Chalmers

Göteborgs Universitet

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Högskolan Borås

Kontakt

Marcus Nordanstad
0739 - 60 32 58
 

uiqt|wBuizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muizk}{5vwzliv{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m