Social ekonomi i Västra Götaland

Den sociala ekonomin har betydelse för lokal och regional utveckling. Den sociala ekonomin består av aktiviteter som huvudsakligen bedrivs i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.


 

Utlysning inom socialt entreprenörskap har stängt.


Arbetet har inletts med att behandla inkomna ansökningar inom projektutlysning socialt entreprenörskap inom kategorierna förstudier, utvecklingsprojekt samt insatser och samverkan som främjar situationen för flyktingar. Sista ansökningsdag var 16 maj och projekten går till bedömning i olika bedömningsgrupper som står inför ett hårt jobb att prioritera bland alla inkomna ansökningar.
Läs mer på: www.vgregion.se/socialtentreprenorskap


 

Program för social ekonomi

Programmets övergripande mål är att  främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Insatsområden: 
1. Social innovation och socialt entreprenörskap
2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling
3. Sociala ekonomins förutsättningar
4. Forskning och utveckling
5. Nätverk och samverkan
6. Nationellt och internationellt arbete

Läs programmet

Bilder från Caffe Tellus, socialt företag som är med i inkubatorn Sfinx som drivs av Coompanion Göteborg samt en konferens i Vara arrangerad av SENS.

 


SER - Sociala ekonomins råd

I Sociala ekonomins råd (SER) sitter både politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). SER träffas ca fyra gånger per år och varje möte utgår från ett specifikt tema.

Läs mer om SER och ta del av anteckningar från mötena

 


Överenskommelsen mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen är nu underskriven

Överenskommelsen

Västra Götalandsregionen har tillsammans med aktörer från social ekonomi arbetat fram en gemensam Överenskommelse som undertecknades vid en ceremoni 5 december 2014 på Folkteatern. Regionfullmäktige har tillsatt en beredningsgrupp som ska göra verklighet av Överenskommelsen. Ett 80-tal organisationer har skrivit under Överenskommelsen. 

Läs mer om Överenskommelsearbetet. 

Bild: Processledare Camilla Olsson, Fyrbodal Social Ekonomi, håller upp Överenskommelsen med alla underskrifter.


40 projekt är igång inom Socialt Entreprenörskap

Under 2013 och 2014 beviljades totalt 40 projekt inom utlysningar för Socialt Entreprenörskap. Läs mer om all spännande verksamhet som händer runt om i vår region. 

Läs mer om projekten här

 


Internationellt

I Europa har begreppet social ekonomi använts en längre tid. På europeisk nivå pågår många olika strategiska satsningar inom social ekonomi. Västra Götalandsregionen är medlemmar i det europeiska nätverket REVES (European Network of Cities & Regions for the social Economy). REVES arbetar för ökade samarbeten på lokal och regional nivå samt för att påverka och förbättra förutsättningar för social ekonomi på europeisk nivå. Läs mer om REVES på www.revesnetwork.eu.

 


Kontaktperson

Hanna Katarina Nyroos
Regionutvecklare
 
Mobil: 0768-44 75 92

uiqt|wBpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{mpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%vm5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5%vm5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m