Fakta om social ekonomi

Med social ekonomi menas verksamheter som i första hand har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Den sociala ekonomins fördelar

Internationella, nationella och regionala forskningsresultat visar på följande fördelar med social ekonomi:

 • Fördjupar demokratin i samhället
 • Skapar socialt kapital
 • Främjar initiativförmåga och entreprenörskap
 • Bidrar till sysselsättning (även av marginaliserade grupper)
 • Stimulerar företagande

Några fakta om den sociala ekonomin i Västra Götaland

Det går inte att få en exakt bild av sektorns omfattning varken nationellt eller i regionen beroende på att den tillgängliga statistiken är bristfällig.

Det vanligaste är att arbetsställen inom social ekonomi har 1-9 anställda. Av regionens samtliga anställda befinner sig 3,5 procent inom sektorn, vilket motsvarar ca 27 000 anställningar i Västra Götaland.

Sektorns branschstyrka återfinns inom offentlig förvaltning, finansiella tjänster och andra samhälleliga och personliga tjänster.

Statistik om social ekonomi/arbetsställen efter storleksklass 2010 (3 573 arbetsställen):

 • Ideella föreningar och samfällighetsföreningar: 
  1 928 föreningar har 1-9 anställda. 187 st har 10-49 anställda, 15 st har 50-249 anställda och två föreningar har mer än 250 anställda.  
 • Ekonomiska föreningar (utom bostadsrättsföreningar):
  494 ekonomiska föreningar har 1-9 anställda. 138 st har 10-49 anställda. 15 st har 50-249 anställda och 1 ekonomisk förening har över 250 anställda.
 • Trossamfund:
  339 st har 1-9 anställda. 156 st har 10-49 anställda och 9 samfund har mellan 50-249 anställda.  
 • Stiftelser, inkl. pensionsstiftelser :
  178 stiftelser har 1-9 anställda, 93 st har 10-49 anställda, 18 st har 50-149 anställda och två stiftelser har över 250 anställda. 
uiqt|wBpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{mpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m