Sociala Ekonomins Råd (SER)

Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER) består av politiska representanter från Regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). SER träffas fyra gånger per år med avsikten att tillsammans diskutera viktiga frågor och insatsområden för social ekonomi i Västra Götaland. SER är också rådgivande för Västra Götalandsregionens program för social ekonomi.

Nedan publiceras de senaste anteckningarna från SER:s möten där du kan läsa de frågeställningar som har behandlats.

Mötesdatum 2016:
16 november, Göteborg

 

Ledamöter i sociala ekonomins råd

Ledamöter SER

SER anteckningar 2015

SER anteckningar 28 maj

Presentation Business Region Göteborg, Jasmine Soufi
Presentation Angereds Kamelcenter, Géza Nagy och Katharina Pejov
Presentation Angereds Kamelcenter, extra presentation (stor fil)


SER anteckningar 6 mars

SER anteckningar 2014

SER anteckningar 21 november - Tema Social ekonomi 2015

Bilaga 1 Presentation verksamhet 2014

Bilaga 2 Beviljade projekt socialt entreprenörskap

SER anteckningar 17 september - Tema Regional Överenskommelse

SER anteckningar 11 april - Tema BID

Bilaga 1 BID Sweden Floda

Bilaga 2 BID Sweden Vrångö

SER anteckningar 7 februari - Tema kommunikation

Bilaga 1 Presentation kommunikationsplan, Lisa Lundin

Bilaga 2 Presentation ESF-regional plan, Gustaf Rehnström

 

SER anteckningar 2013 

SER anteckningar 8 november - Tema inriktning Programmet social ekonomi 2014

Bilaga 1 Presentation, programmet social ekonomi, Lisa Lundin

Bilaga 2 Presentation, strukturfonderna, Sverker Berglund

SER anteckningar 4 september - Tema Överenskommelsen
Bilaga 1 Presentation processledare Camilla Olsson
Bilaga 2 Presentation LisaSER anteckningar 26 april - Tema Socialt arbetsintegrerade företag
Bilaga 1 Presentation Tillväxtverket
Bilaga 2 Presentation Folkhälskommittén
Bilaga 3 Presentation Sfinx
Bilaga 4 Presentation Sjuhäradsmusketörerna

SER anteckningar 29 januari - Tema EU Sammanhållningspolitik
Bilaga 1 ppt Sammanhållningspolitik 2014-2020
Bilaga 2 Sammanhållningspolitik - tematiska mål 


Delregionala nätverk för Social ekonomi i Västra Götaland

 I Västra Götaland finns fyra delregionala nätverk (föreningar) för social ekonomi.
Läs mer: www.socialekonomivg.se

Göteborgsregionen Sociala ekonomi (GSE)
Social Ekonomi i Sjuhärad (SES)
Sociala Ekonomins nätverk i Skaraborg (SENS)
Social Ekonomi Fyrbodal (SEF)

uiqt|wB&|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{m|pwui{5nwz{tqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m