En arena för ökad kunskap och samsyn

Framtid Västra Götaland är initiativ inom ramen för Västra Götalands 2020-strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Syftet är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Handlingskraft och initiativ

Vårt mål är att såväl visa på, som skapa, regional handlingskraft och konkreta initiativ i samverkan.

Konferenser anordnas varje år

Konferenserna vi anordnar har varje år nya teman, och bidrar till ökad samverkan i gamla och nya konstellationer, mellan kommunala, regionala och nationella beslutsfattare, lärosäten, företag och civilsamhälle.

Hur tar vi vara på kompetensen hos personer med utländsk bakgrund?

Konferens Kompetensförsörjning och integration

 

Den 11 november 2016 kom 370 personer till en fullbokad konferens om kompetensförsörjning och integration. Konferensen handlade om företags och organisationers behov av kompetens och arbetskraft. Vi mötte forskare, politiker, nyanlända, debattörer,  företagare, eldsjälar och många fler under en fullspäckad dag där möjligheter och framtidstro betonades.

Framtidens arbeten och utmaningar

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut och vilka utmaningar står vi inför? I den här filmen får du veta mer om om Västra Götalandsregionens prognos för 2025. 

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m