Kompetensförsörjning och integration

Under förmiddagen fick vi möta forskare, stadssekreterare, företagare, chefer, kärleksimmigranter och nyanlända som alla pratade om kompetensförsörjning och integration.

Webbsändningar

Kompetensförsörjning och integration fm pass 1

Kometensförsörjning och integration fm pass 2

 

Enkla jobb förstärker eller motverkar integration?

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryt mönstret – om rädsla och fördomar på arbetsmarknaden

Dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya vägar till jobb via möten, kompetensmatchning

Double Cup - näringslivet bjuder på fika

Branschens validering - kompetensförsörjning och integration

Dokumentation

 

 

 

 

 

 

Jag vill att fler får möjlighet att börja jobba utan att kunna perfekt svenska" (Ylva Johansson) Hur språket blir en tillgång på arbetsmarknaden.

 Presentation 

 

  

  

  

 

 

  

Hur säkerställs att vi får arbetskraft till våra bristyrken – privat och offentlig sektor i samverkan

Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet

VIA – Västra Götalands introduktion i Arbetslivet

Borealis

Praktik för asylsökande

 

 

Välkommen till Stuttgart – internationell samverkan för att stärka integrationen

 

 

Kontakt

Lisa Lundin, processledare VG2020
 
073 33 22 994

uiqt|wBtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m