Framtid Västra Götaland – en arena för ökad kunskap och samsyn

Framtid Västra Götaland är initiativ inom ramen för Västra Götalands 2020-strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Syftet är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Varje år tas ett nytt aktuellt tema upp.

Konferenserna bidrar till ökad samverkan – i gamla och nya konstellationer, mellan kommunala, regionala och nationella beslutsfattare, lärosäten, företag och civilsamhälle.

Målet är att såväl visa på, som skapa, regional handlingskraft och konkreta initiativ i samverkan.

Framtid Västra Götaland är en del av genomförandet av Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi.

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m