Samlade nyheter om regionutveckling

Här listas alla nyheter från det senaste året om regionutveckling och från alla enheter på regionutvecklingssekreteriatet.

 

Nyheter, regionutveckling i Västra Götaland

 • Nu öppnar butiken på Gullholmen igen

  16 april 2014

  Handlare Rickard Anderberg Efter ett halvår utan butik på Gullholmen öppnar Tempo Provianten igen på påskafton. Något som inte hade varit möjligt utan stöd från Västra Götalandsregionen och ett gott samarbete mellan de boende, föreningsliv, kommun med......

 • Fullsatt på konferens om maritima frågor

  11 april 2014

  Den 8 april arrangerade Västra Götalandsregionen för andra året Swedish Maritime Day tillsammans med en rad företag, organisationer och myndigheter.

 • Spansk professor provade superhjältekostymer i virtuellt provrum

  10 april 2014

  Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyr......

 • Slutrapport Scandinavian 8 Million City föreslår gemensam gränsöverskridande planering av järnvägsnätet

  10 april 2014

  Projektet "The Scandinavian 8 Million City" har utrett effekterna av en utbyggnad av järnvägsnätet i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen är en av många parter med deltagare från lokal och regional nivå längs hela korridoren......

 • Regeringen ger positiva besked om E20 men kräver ytterligare medfinansiering

  03 april 2014

  Regeringen fattade på torsdagen beslut om nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025. Här ingår flera utbyggnader av E20 genom Västra Götaland varav en del redan finns i gällande plan men också några helt nya investeringar. - Det är......

 • Sveriges Innovationsriksdag 1-2 april

  01 april 2014

  Idag deltar Västra Götalandsregionen vid invigningen av Sveriges Innovationsriksdag, som är en nationell mötesplats för dialog om hur man bäst ska stärka Sveriges attraktionskraft och utveckla den samlade förmågan att stimulera innovation.  De två......

 • Vi söker praktikanter för hösten 2014

  27 mars 2014

  Om du är intresserad av att praktisera hos oss på enheten för externa relationer, så skicka en intresseförfrågan samt ett CV till Magnus Engelbrektsson (se under fliken Kontakt) . Enheten tar terminsvis emot praktikanter från Universitet och Högskolor......

 • Stöd till energismart projekt för vindkraft på fartyg

  20 mars 2014

  Vid dagens möte tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt drygt 20 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna är ett Chalmersprojekt för att vidareutveckla tekniken kring vindkraftverk på fartyg.

 • Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar

  05 mars 2014

  Ny lathund med frågor och svar om kulturella och kreativa näringar

 • Ett steg närmare gemensam framtidssatsning vid SLU i Skara

  18 februari 2014

  Idag har företrädare för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Västra Götalandsregionen skrivit under en avsiktsförklaring om vidareutvecklingen av SLU:s verksamhet i Skara. Avsiktsförklaringen innebär att parterna nu är överens om att gemensamt......

 • Regionstyrelsen sätter press på regeringen om E20

  18 februari 2014

  Regionstyrelsen i Västra Götaland ställer sig bakom en skrivelse där man föreslår infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd bygga ut drygt 7 mil av E20 genom länet till en trafiksäker väg med god framkomlighet. Regionala och lokala intressenter är......

 • Västra Götalandsregionen storsatsar på internationellt forskarutbyte

  13 februari 2014

  Den 15 februari lanserar Västra Götalandsregionen ett nytt internationellt program för forskare, Mobility for Regional Excellence, MoRE. Programmet är skräddarsytt efter Västra Götalands behov och forskningsmiljöer.

 • Västra Götalandsregionen öppnar kontor i Stockholm

  04 februari 2014

  Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) öppnar ett kontor i Stockholm. Detta som ett led i att försöka påverka beslut på nationell nivå, i frågor som är viktiga för VGR och Västra Götaland. Regionstyrelsen har även fastställt följan......

 • Gränslös cykling - Konferens om regional cykelplan

  03 februari 2014

  SEMINARIET 28 MARS ÄR INSTÄLLT. NYTT DATUM 8 OKTOBER. För att skapa ett så bra underlag som möjligt till den regionala cykelplanen och ta tillvara på era kunskaper flyttar vi nu fram Cykelseminariet i Vårgårda till det preliminära datumet 8 oktober.  E......

 • Smarta energinät ger konsumenterna större kontroll över energianvändningen

  31 januari 2014

  Vid dagens möte, som ägde rum i Dals-Ed, tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt 12 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna handlar om smarta energinät. Ökande andel förnybara energikällor i energisystemet......

 • Svensk lansering av EU:s jättesatsning på forskning och innovation

  28 januari 2014

  Helena L Nilsson Den 1 januari startade EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation "Horisont 2020". EU:s medlemsländer har enats om att gemensamt lägga cirka 80 miljarder euro (ca 700 miljarder SEK) i det nya programmet. Meningen ......

 • Havsbaserad vindkraft drog fullt hus

  24 januari 2014

  Den 23 januari anordnade Västra Götalandsregionen i samarbete med nätverket Power Väst och Miljöpartiet ett frukostseminarium om möjligheterna för en säkrad eltillförsel och industriell utveckling i riksdagen för ledamöter och inbjudna intressenter. Li......

 • Kamelcenter och ”pop-up restauranger” nya sociala projekt som får finansiering från Västra Götalandsregionen

  20 december 2013

  En kamelpark i Angered och ”pop-up restauranger” med mat från hela världen, det är några av de projekt som ska dra igång efter ett ha fått medfinansiering från Västra Götalandsregionen. Genom programmet Socialt Entreprenörskap kan man genom Västra......

 • Västra Götalandsregionen satsar 18 miljoner i ElectriCity

  12 december 2013

  2015 går startskottet för ElectriCity – testarenan för elbussar och innovativa hållplatser i Göteborg. Västra Götalandsregionen har i dagarna tagit beslut om att satsa 18 miljoner på projektet, som ska bidra till att förbättra kollektivtrafiken, utveck......

 • Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård

  10 december 2013

  Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård tar vara på medarbetarnas idéer genom att erbjuda ett nytt verktyg för öppen innovation, innovationsslussen.se. – De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Vi vill främja och ta ti......

 • Ny tidning om Västsvenska paketet

  06 december 2013

  Västsvenska paketet har en nyckelroll för ett växande Västsverige och åtgärderna bidrar till en god livsmiljö.

 • Ny regionutvecklingsdirektör utsedd

  05 december 2013

  Fredrik Adolfsson har utsetts till ny regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Han kommer närmast från Naturskyddsföreningen.

 • Marin nedskräpning- inte bara kommunernas problem

  04 december 2013

  Kommunerna i Bohuslän, statsekreteraren Anders Flanking på Miljödepartementet och representanter från Havs- och vattenmyndigheten möttes nyligen i en gemensam dialog kring marint avfall, i synnerhet problematiken kring den som flyter iland. Kommunerna......

 • Konjunkturen i Västsverige vänder uppåt

  25 november 2013

  Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats. Sedan den nedåtgående trenden avstannade i våras har konjunkturkurvan nu börjat vända uppåt. Den största förbättringen märks inom industrin som uppvisar en normalkonjunktur. Samtliga undersökta bransch......

 • Västra Götalandsregionen: "Betala järnvägen med brotullarna!"

  14 november 2013

  Tågtrafiken mellan Västsverige och Norge bör byggas ut med pengar från brotullarna vid Svinesund. Det förslaget lanserar nu regionstyrelsen för infrastrukturministern. En enig regionstyrelse står bakom förslaget och man  ser gärna att avgiften för att......

 • Långsiktigt stöd till de kulturella och kreativa näringarna

  13 november 2013

  Västra Götaland har Sveriges största regionala kulturbudget och de kulturella och kreativa näringarna bedöms ha stor utvecklingspotential. Regionutvecklingsnämnden antog idag ett handlingsprogram som ska bidra till att utveckla området. Nämnden besluta......

 • Debattera framtidens energi 9 december med Nobelpristagare i Göteborg

  12 november 2013

  Den 9 december arrangeras Nobel Week Dialogue 2013 som ger en unik möjlighet att diskutera världens energiutmaningar med bland andra Nobelpristagaren Steven Chu, Rajendra Pachauri från IPCC och Energiminister Anna-Karin Hatt. Idag presenteras hela......

 • Nytt regionalt strukturfondsprogram för 2014-2020

  05 november 2013

  Den 30 september överlämnade Västra Götalandsregionen sitt förslag till så kallat regionalt strukturfondsprogram för perioden 2014 - 2020, till Näringsdepartementet. Förslaget gäller under förutsättning att regionstyrelsen  ställer sig bakom det vid mö......

 • 6 miljoner till utveckling av mindre industriföretag

  24 oktober 2013

  Vid torsdagens möte tog regionutvecklingsnämnden beslut om inriktningen för 2014 års budget, på nära 780 miljoner kronor. Dessutom beslutades om utvecklingssatsningar på drygt 26 miljoner kronor, bland annat på att stärka industriföretag och att bidra......

 • Allt fler känner sig hemma i Västra Götaland visar undersökning

  21 oktober 2013

  Det är allt fler invånare som känner sig hemma i Västra Götaland samtidigt som identifikationen med de tidigare länen har försvunnit. Det konstaterar SOM-institutet, som följt utvecklingen under 15 år. SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersöke......

 • Blå bioteknologi presenterades under Open Days i Bryssel

  14 oktober 2013

  Den 7-10 oktober hölls Open Days, den årliga temaveckan för Europas regioner och städer i Bryssel. På plats i Bryssel fanns Susanne Lindegarth från Göteborgs universitet som höll ett föredrag 8 oktober om marin bioteknologi, så kallad blå bioteknologi.......

 • Västsvenska paketet är en del i något större

  09 oktober 2013

  De närmaste 15 åren planeras en ordentlig utbyggnad av infrastrukturen i Västsverige. Vi kan se fram mot ökad framkomlighet, attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter.

 • Sydvästsverige – Skandinaviens guldkalv

  07 oktober 2013

  Sydvästra Sverige är en tillväxtregion med stor potential som gynnar inte bara Sverige, utan hela Skandinavien. Men om regionen ska kunna ta steget från guldkalv till kassako, krävs att regeringarna i Sverige, Norge och Danmark prioriterar järnvägstraf......

 • Regionpolitiker kritiska till förslag om nedläggning av järnvägssträckor i Västsverige

  07 oktober 2013

  Angående Trafikverkets pressmeddelande den 2 oktober om järnvägssträckorna Munkedal-Lysekil och Mellerud-Billingsfors. Trafikverket har föreslagit att underhållet av järnvägen på rubricerade sträckor ska upphöra, vilket kan innebära att det från......

 • Västkustbanan- Nordens största potential

  25 september 2013

  I  Västra Götaland, Halland och Skåne bor en tredjedel av Sveriges befolkning. Sydvästsverige utgör en enorm potential för Sverige. En av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt är dubbelspår på hela Västkustbanan – och det hastar. Läs debattartik......

 • Rapport: Industrin i Västsverige viktigare än i andra delar av landet

  23 september 2013

  Under de senaste decennierna har det skett en snabb förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Denna utveckling har ofta framställts som ett tecken på en pågående avindustrialisering. Samtidigt är......

 • Göteborgsföretag bland världens mest innovativa inom miljö

  20 september 2013

  Sex svenska företag och projekt, varav tre från Västra Götaland, finns med på  miljöorganisationen Sustainia lista över världens 100 mest innovativa miljöföretag. Det företag som vinner får ta emot Sustainia Award 2013. Igår, 19 september, offentliggjo......

 • Satsning på profilering av naturbruksskolorna

  17 september 2013

  Regionutvecklingsnämnden ger årligen budgetmedel och uppdrag åt Naturbruksstyrelsen, som ansvarar för sex naturbruksgymnasier och biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland. Naturbruksskolorna driver utbildning och fungerar också som kompetenscentra f......

 • Angående stöd till Universeum och övriga fem Science Centers

  29 augusti 2013

  Västra Götalandsregionen ger årligen totalt 15 375 000 kronor i stöd till sex Science Centers i Västra Götaland; Balthazar  i Skövde, Dalénium i Falköping, Innovatum i Trollhättan, Navet i Borås, Universeum i Göteborg och Molekylverkstan i Stenungsund.......

 • Höghastighetståg ger potential

  08 juli 2013

  För människor i regionen längs sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn skulle ett höghastighetståg radikalt öka antalet arbetsplatser och kunskapsmiljöer de kan pendla till från sina hem. Det visar en ny rapport från Köpenhamns universitet. Analysen pekar äve......

 • Framtidens vårdmiljöer mer anpassade efter mänskliga behov

  05 juli 2013

  På onsdagen under Almedalsveckan hölls seminariet ”Vad upplever en vaken patient? Vad krävs av framtidens vårdmiljöer?” där Centrum för vårdens arkitektur och forskningsområdet Vårdarkitektur presenterades. Forskning inom vårdarkitektur visar att......

 • Life Science – en bransch i omvandling. Hänger Sverige med?

  05 juli 2013

  På ett fullsatt seminarium i Almedalen diskuterades framtiden för svensk Life Science. Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, och Business Region Göteborg bjöd in representanter från akademi, hälso- och sjukvård,......

 • "En nationell maritim strategi måste vara förankrad i näringslivet"

  04 juli 2013

  På den maritima mötesplatsen i Almedalen arrangerade Västra Götalandsregionen och Sjöfartsforum ett par seminarier gemensamt. Under temat "Jobb och samhällsnytta i den maritima näringen - en strategi behövs" medverkade Ingela Bendrot, statssekreterare......

 • "Vi är redo för en skandinavisk storregion"

  02 juli 2013

  Globaliseringen innebär en ny ekonomisk geografi och en omställning mot kunskapsbaserad geografi. Vill vi spela en roll i världsekonomin måste vi gå samman i en skandinavisk storregion. Projektet Scandinavian 8 Million City, där Västra Götalandsregione......

 • Hur löser vi gemensamt framtidens energiutmaningar?

  01 juli 2013

  Birgitta Losman ger sin syn på energins framtid i Nobels "heta stol". I bakgrunden syns Elisabeth Rachlew och Jan-Eric Sundgren. På måndagen mötte representanter från akademin, näringslivet och politiken varandra i Nobels Heta Stolen- en stol som "förp......

 • Befolkningsprognos för Västra Götaland 2013-2025

  27 juni 2013

  Västra Götalands befolkning beräknas bli 1,74 miljoner invånare år 2025. Det är en ökning med 140 000 personer jämfört med 2012- en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent under perioden. Länk till pressmeddelandet ...

 • Debatt om Horizon 2020 - EU:s nästa program för forskning och innovation

  27 juni 2013

  Fredagen den 28 juni kommer Teresa Riera Madurell, Europaparlamentariker från Spanien och en av rapportörerna för nästa ramprogram Horizon 2020, till Lindholmen Science Park i Göteborg. Även Kent Johansson, Europaparlamentariker från Västra Götaland,......

 • Positivt möte med ministern om utbyggnad av E20

  25 juni 2013

  E20 är Sveriges farligaste väg. Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner i regionen arbetar för att vägen ska byggas ut. I går fick infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) information om hur det skulle kunna gå till. Länk till......

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m