Samlade nyheter om regionutveckling

Här listas alla nyheter från det senaste året om regionutveckling och från alla enheter på regionutvecklingssekreteriatet.

 

Nyheter, regionutveckling i Västra Götaland

 • Utredning om Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

  25 maj 2015

  Västra Götalandsregionen äger och driver sex naturbruksskolor; Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. På skolorna kan man bland annat läsa gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet. Gymnasieutbildningen har under många år haft en......

 • Karebymotet blir dyrare än planerat

  22 maj 2015

  I regional transportinfrastrukturplan 2014-2025 finns ett antal prioriterade namngivna vägobjekt med planerade byggtider och uppskattade kostnader. Ett av dessa är Väg 168, en huvudväg väster om Kungälv mot Marstrand som avser sträckan Ekelöv – Kareby,......

 • Två värdiga vinnare till Unga Landsbygdspriset i Väst 2015

  11 maj 2015

  Västra Götalandsregionen har korat årets två pristagare av nyinstiftade Unga Landsbygdspriset i Väst. Syskonen Lina, Sara och Kalle Persson på Lida gård i Ljung och Madelene Holmström och Erik Lyräng på Lyrön fick var sitt pris. Ett av priserna på 25 0......

 • Vilka vinner Unga Landsbygdspriset i Väst 2015?

  06 maj 2015

  På fredag och lördag kommer de två vinnarna av nyinstiftade Unga Landsbygdspriset i Väst att offentliggöras.  Unga landsbygdspriset i Väst delas ut till personer 15-30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag. Den huvudsakliga......

 • Filmer om bredbandsutbyggnad från GREAT-seminarium

  30 april 2015

  Den 21 april hölls det årliga seminariet "Samhällsutveckling genom bredbandsutbyggnad" i Göteborg, som arrangerades av föreningen GREAT i samarbete med Västra Götalandsregionen. Flera ämnen och talare fanns med i programmet.  Nedan finns alla......

 • Företag på kö till ny satsning på AstraZeneca

  23 april 2015

  Innan året är slut kan totalt 15 företag finnas på plats i Astra Zenecas anläggning i Mölndal. Det offensiva målet avslöjade bolagets Sverige-vd Jan-Olof Jacke när BioVentureHub invigdes tillsammans med samarbetsparterna Västra Götalandsregionen,......

 • Den maritima näringen mer än bara sjöfart

  17 april 2015

  Den 20 april är det dags för Swedish Maritime Day, den största nationella mötesplatsen som lyfter fram svensk maritim näring – dess bredd, kompetens, samhällsnytta och utvecklingsmöjligheter. Dagen innehåller även en stor utställning och projekt som......

 • EU:s koordinator för skandinavisk infrastruktur på besök i Göteborg

  15 april 2015

  Den 14-16 april är Pat Cox på besök i Sverige. Pat Cox är koordinator på Europeiska kommissionen för den så kallade ” TEN-T Scandinavian-Mediterranean Corridor”, som är en sträcka som går från Finland ner till Malta, och som även omfattar infrastruktur......

 • Vad utmärker en smart och hållbar stad och region?

  14 april 2015

  Hur bygger vi smarta städer i Västsverige och hur skapar vi en hållbar region genom nya resvanor? Hur gör man i andra delar av världen? Vilka möjligheter ger ny teknik, som elfordon, och vad tycker invånarna? Hur långt har vi kommit och vart är vi på......

 • Fem år med Mistra Urban Futures

  09 april 2015

  Sedan centrumet bildades 2010 har Mistra Urban Futures genomfört ett brett spektrum av kunskapsprojekt, organiserat en rad event, utvecklat metodiken gemensam kunskapsproduktion och tagit fram ett stort antal publikationer.

 • Mer gods på inre vattenvägarna i Västra Götaland

  01 april 2015

  I samma hus som 1938 slog upp dörrarna för det än idag Lidköpingsbaserade rederiet Erik Thun AB smids planer för framtiden.

 • Dokumentation från cykelseminarium i Vårgårda

  01 april 2015

  Den 27 mars arrangerades ett cykelseminarium i Vårgårda.   Här är presentationsmaterial från dagen: Cykelplan Vårgårda 20150327 Presentation cykelplan VGR Hur har andra gjort? Halland och Värmland Vad vinner vi på att arbeta med steg 1- och 2- åtgärder......

 • Västra Götalandsregionen investerar i barns och ungas livsvillkor

  24 mars 2015

  Västra Götalandsregionen satsar i år 30 miljoner kronor i sociala investeringsmedel, med inriktning på barns och ungas (0-18 år) framtida utveckling och hälsa. Sociala investeringar är långsiktiga och bygger på tidiga insatser för att förebygga ett......

 • Ansök om sociala investeringsmedel

  18 mars 2015

  Västra Götalandsregionen har inrättat sociala investeringsmedel med inriktning på barns och ungas framtida utveckling och hälsa. VGRs egna verksamheter ansöker i samverkan med kommuner. Sista ansökningsdag 30 april. Sista ansökningsdag 30 april Nu kan......

 • Ny webbportal för EU-frågor

  04 mars 2015

  Nu lanseras Västra Götalandsregionens nya EU-webbportal www.vgregion.se/eu, en plattform för dig som vill veta mer om utvecklingsarbete med stöd av EU.

 • Nästan 17 000 fler invånare i Västra Götaland under 2014

  26 februari 2015

  Under 2014 växte Västra Götalands befolkning, liksom Sveriges, rekordmycket. Nästan 17.000 fler Västra Götalänningar fanns vid årets slut jämfört årets början och nu bor här 1.632.000 människor.

 • Mer hållbarhet, fler jobb och växande företag med EUs fonder

  18 februari 2015

  Mer hållbarhet, fler jobb och växande företag är målet när Västsveriges nya strukturfondspartnerskap ska fördela totalt 1.3 miljarder kronor för att utveckla Västsverige. Birgitta Losman, regionråd (MP) i Västra Götalandsregionen och utsedd av regering......

 • Chalmers satsar på att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap

  11 februari 2015

  Fler snabbväxande bolag och en ny modell för svensk tillväxt. Det är målet när Chalmers bygger om koncernen och kraftsamlar för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. Chalmers satsar närmare en halv miljard kronor av egna medel i ett......

 • Nytt grepp lyfter västsvensk life science

  10 februari 2015

  Offentliga aktörer och privat näringsliv går samman om en ny satsning för fler företag inom life science. Ett aldrig tidigare prövat samarbete väntas skapa forskning och nya jobb i anslutning till AstraZeneca i Mölndal.

 • Västra Götalandsregionen lyfter frågan om frihandelsavtalet EU-USA

  09 februari 2015

  Bild från SKL´s internationella dag 2015 (Bild: SKLs hemsida). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjöd in till en internationell temadag i Stockholm den 21 januari. Från Västra Götalandsregionen medverkade Olle Jonäng i ett panelsamtal om EU:s......

 • Regionutvecklingsnämndens årsredovisning för 2014 klar

  04 februari 2015

  Regionutvecklingsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete för Västra Götalands utveckling, och nu är årsredovisningen för 2014 klar.

 • Kompletterande utredning klar om alternativ finansiering av Västsvenska paketet

  04 februari 2015

  Finns inga enskilda alternativ till finansiering av trängselskatten

 • Fyra miljarder säkrar utbyggnaden av E20

  30 januari 2015

  Från vänster: Mattias Olsson, Vårgårda kommun, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds ordförande Ulf Ohlsson, Skaraborgs kommunalförbunds ordförande Katarina Jonsson, regionstyrelsens ordförande Jonny Magnusson, Trafikverkets regiondirektör Håkan......

 • Regional cykelkonferens i Vårgårda

  30 januari 2015

  Den årliga cykelkonferensen är i Vårgårda den 27 mars. Västra Götalandsregionens första cykelplan är i fokus och det ges även en inblick i arbetet för cykling längs nationellt vägnät och nyttan med steg 1- och 2- åtgärder för cykel. Konferensen är sist......

 • Positivt klimat i Västsverige och stora framtida utmaningar

  29 januari 2015

  Västra Götaland står starkt. Årets rapport om tillståndet i Västra Götaland 2014-2015 beskriver en region med fler jobb än någonsin tidigare, med sjunkande arbetslöshet, med minskade klimatutsläpp på hemmaplan, med ökade realinkomster där skillnaderna......

 • Inbjudan till pressträff om den regionala medfinansieringen till E20

  28 januari 2015

  På fredag undertecknas avtalet mellan stat och region som säkrar fyra miljarder kronor till en utbyggnad av E20. En regional kraftsamling innebär att fler delar av Europavägen blir motorväg eller fyrfältsväg än vad som tidigare föreslagits. Journaliste......

 • Maritim strategi med fokus på land och vatten

  13 januari 2015

  Västra Götalandsregionens maritima strategi ska uppdateras. Inriktningen är de områden där det i framtiden behövs särskilda satsningar i den maritima sektorn. Dessutom ska ett nytt maritimt handlingsprogram tas fram med tydliga prioriteringar för det......

 • Ny rapport om Västsveriges utveckling och potential i ett internationellt perspektiv

  12 januari 2015

  Västsverige - hög tillväxt, stark potential och betydande utmaningar i internationell jämförelse   Den ekonomiska tillväxten i Västsverige är tre gånger så hög som i Västeuropa det senaste decenniet. Bakgrunden är först och främst ökad produktivitet oc......

 • Svårt att hitta likvärdiga alternativ till trängselskatt

  18 december 2014

  Ingen annan enskild åtgärd skulle ge samma effekt som trängselskatten. Det är en av slutsatserna i utredningen som gjorts av Göteborgs stad av vilka alternativ till trängselskatt som skulle ge likvärdiga eller bättre effekter på trängsel, miljö, utrymm......

 • 9,4 miljoner till internationellt utbyte stärker Västra Götalands forskning

  18 december 2014

  Dagens beslut inom satsningen MoRE innebär att sex seniora forskare under ett år ska få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter.

 • Spännande diskussion kring frihandelsavtalet mellan EU och USA med Cecilia Malmström

  18 december 2014

  Den 12 december anordnade Västra Götalandsregionens Brysselkontor tillsammans med Göteborgs Stad ett frukostseminarium med kommissionär Cecilia Malmström.

 • Service i alla bygder

  11 december 2014

  Hur kan vi skapa förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Västra Götalands gles- landsbygder och skärgårdsområden?

 • Martin Andreassons yttrande antaget av Regionkommittén

  11 december 2014

  Martin Andreasson presenterade yttrandet under Regionkommitténs plenarsession i Bryssel. Martin Andreasson (M), regionråd i Västra Götalandsregionen, har som rapportör för Regionkommittén haft ansvar att förbereda ett yttrande om Europeiska kommissione......

 • Granskningen av Västlänkens järnvägsplan är igång

  11 december 2014

  Mellan den 10 december 2014 och den 30 januari 2015 pågår granskning av järnvägsplanen för Västlänken. Det innebär att du som medborgare kan ta del av Trafikverkets förslag på hur anläggningen kan utformas och byggas. Handlingar om Järnvägsplan den 10......

 • Brysselkontoret får besök av lärare från Marks gymnasieskola

  10 december 2014

  En grupp lärare från Marks gymnasieskola är i Bryssel på studiebesök för att få mer information om EU:s olika beslutsprocesser och institutioner. Västra Götalandsregionens kontor fick äran att bli gruppens första besök där de fick en presentation i hur......

 • Överenskommelsen om Västsvenska paketet står fast

  10 december 2014

  Västra Götalandsregionen står fast vid överenskommelsen om Västsvenska paketet. Det är det sammanfattande svaret på Göteborgs förfrågan om fortsättningen för det västsvenska paketet. VGR står med bred politisk enighet fast vid avtalet och anser att det......

 • Västra Götalandsregionen värd för workshop i Bryssel om bekämpning av prostitution och människohandel

  09 december 2014

  Idag är Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel värd för workshopen ”The Brussels’ Call, Together for a Europe free from prostitution” som anordnas av European Women’s Lobby (EWL). Workshopen, som syftar till att skapa strategier på EU- och nationel......

 • Regionalt bredbandsbolag ska ge mer fiber

  09 december 2014

  I dag beslutade regionstyrelsen i Västra Götaland att starta det regionala bredbandsbolaget Netwest, det största i sitt slag i Sverige.

 • Följ Nobel Week Dialogue live!

  09 december 2014

  Åldrande är temat för årets Nobel Week Dialogue.

 • Västra Götaland får sin första vätgasstation

  08 december 2014

  Under 2015 byggs en stationär tankstation för vätgasfordon i Västra Götaland.

 • Västra Götaland bäst i Europa på tillgänglighet för andra året i rad

  03 december 2014

  Borås Stad har tilldelats priset för bästa tillgängliga stad i EU av Europeiska kommissionen vilket innebär att det är andra året i rad som priset Access City Award hamnar i Västra Götaland. Förra året tilldelades Göteborg Stad priset för sitt......

 • Samverkan för forskning om tarmbakterier

  02 december 2014

  Två framgångsrika Göteborgsforskare, Fredrik Bäckhed (GU) och Jens Nielsen (Chalmers), ville kunna erbjuda sin unika kunskap om våra tarmbakterier och deras påverkan på flera sjukdomar. Regionutvecklingsnämnden bidrog med utvecklingsmedel och 2012......

 • Nya regionutvecklingsnämnden utsedd av fullmäktige

  26 november 2014

  Igår bestämdes det vilka politiker som ska ingå i Västra Götalandsregionens olika nämnder. Beslutet togs på regionfullmäktiges möte i Vänersborg och politikerna börjar sina nya uppdrag efter årsskiftet. För regionutvecklingsnämndens del blev det många......

 • Västsvenska företag ser ljust på framtiden

  26 november 2014

  Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras.  Det största lyftet märks inom de transportrelaterade branscherna – fordonsindustrin, bilhandeln samt transport och logistik. Inom Västra Götaland är konjunkturen starkast i......

 • Pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

  24 november 2014

  I våras fortsatte konjunkturläget i Västra Götaland att vända uppåt efter en nedåtgående trend. Störst förbättring märktes inom industrin, men samtliga branscher med undantag för transport och logistik räknade med att konjunkturen skulle fortsätta att......

 • Fortsatta satsningar i Trollhättan efter SAAB

  21 november 2014

  Under torsdagen tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt 114,2 miljoner kronor till olika projekt och utvecklingssatsningar i Västra Götaland. Tre av satsningarna, på totalt 17,7 miljoner kronor, är fortsatt stöd efter SAABs konkurs. Omställningsa......

 • Nya jobb och företag i den maritmima sektorn

  03 november 2014

  Det maritima näringslivet står i centrum för en konferens på Lindholmen Konferens, Göteborg, 4 november klockan 9.00-13.30. Under konferensen presenterar sig inte mindre än 36 innovativa maritima företag och projekt. Länk till pressmeddelande ...

 • Storsatsning ger vassare forskning och bättre vård

  29 oktober 2014

  Idag presenterades en gemensam satsning på 620 miljoner kronor på ett nytt centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet.

 • Färre i Västra Götaland pendlar till Norge

  27 oktober 2014

  I flera år ökade antalet gränspendlare från Sverige till Norge kraftigt. Under åren 2005 till 2009 mer än fördubblades antalet pendlare, men på senare år har antalet börjat minska och en jämförelse mellan år 2012 och rekordåret 2009 visar att cirka en......

 • På gång: Storsatsning på life science

  24 oktober 2014

  På onsdag arrangeras en pressträff om en större utbyggnad av life science-forskningen i Göteborg. Medverkar gör Peter Wallenberg Jr, Pam Fredman, Jan-Olof Jacke och Ann-Sofi Lodin.

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m