Samlade nyheter om regionutveckling

Här listas alla nyheter från det senaste året om regionutveckling och från alla enheter på regionutvecklingssekreteriatet.

 

Nyheter, regionutveckling i Västra Götaland

 • Summering av Västra Götalandsregionens insatser i Almedalen

  08 juli 2014

  Årets upplaga av Almedalen är nu över och Västra Götalandsregionen har arrangerat flera seminarier där vi lyft viktiga framtidsfrågor för Västra Götalands räkning. Har du några färska intryck därifrån som du vill dela med dig av?   Vilka är de viktigas......

 • Så kan centrala Göteborg utvecklas med Västlänken

  07 juli 2014

  Nu finns en ny kortfilm som förklarar nyttan med den så kallade Västlänken och ger en framtidsvision av hur Göteborgs centrala delar kan utvecklas i och med att Västlänken byggs. Västlänken är en pendeltågstunnel som ska byggas under centrala Göteborg.......

 • 9,5 miljoner till västsvenska företag och forskare i EU-projekt inom Life Science

  03 juli 2014

  Fyra forsknings- och innovationsprojekt med västsvenska företag och forskare får ca 9,5 miljoner kr i finansiering inom ramen för EU-projektet ERASysAPP.

 • Regionkommitténs nya generalsekreterare möter Västra Götalandsregionen

  02 juli 2014

  Gemensamma utmaningar och möjligheter, samarbeten och rollfördelning var på agendan när Regionkommitténs blivande generalsekreterare Jiri Burianek och Västra Götalandsregionens Magnus Berntsson möttes i Bryssel tisdagen den 1 juli. Magnus Berntsson......

 • Över 3300 km cykelväg i Västra Götaland visar kartläggning

  01 juli 2014

  Det finns över 3300 km cykelväg i Västra Götaland. Det visar en kartläggning om cykelvägnätet, som gjordes under hösten 2013 till januari 2014.

 • Befolkningen ojämnt spridd i Västra Götaland

  27 juni 2014

  Västra Götalands befolkning växer, men ökningen sprids inte jämt över länet.

 • Åttamiljonersstaden måste planeras nu- men börja med "Missing link"

  27 juni 2014

  Från vänster: Stefan Forsaeus Nilsson, Chalmers, Lennart Löfgren, Västra Götalandsregionen och Eva-Lena Albihn Business Region Göteborg. EU-projektet ”Den skandinaviska 8-miljonersstaden” har under tre år haft uppdraget att utreda om det är möjligt att......

 • Västra Götalandsregionen får presidiepost i Nordsjökommissionen

  27 juni 2014

  På Nordsjökommissionens generalförsamling, den 27 juni i Aberdeen, valdes Västra Götalandsregionens kandidat Kerstin Brunnström (bilden) till vice president i  kommissionen. I det nya presidiet ingår, förutom Kerstin, president Tom-Christer Nilsen,......

 • Satsningar på SLU i Skara stärker lantbruksnäringen

  27 juni 2014

  SLU i Skara arbetar med att säkra kunskapsförsörjningen till lantbruket, vilket i sig är viktigt för ökad och mer hållbar livsmedelsförsörjning. Idag tog nämnden beslut om totalt över åtta miljoner kronor i stöd till fyra olika projekt på SLU. Projekte......

 • Storsatsning stärker dataspelsbranschen i Västra Götaland

  26 juni 2014

  Idag tog regionutvecklingsnämnden beslut om nära 56 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. Ett av projekten handlar om dataspelsbranschens fortsatta utveckling och tillväxt, med ambitionen att bli europaledande. Åtta miljoner......

 • Remissförslag för regional digital agenda

  25 juni 2014

  Nu är förslaget till regional digital agenda framtaget och har gått ut till ett stort antal instanser inom och utom länet på remiss.

 • Västsverige på plats under Almedalsveckan

  23 juni 2014

  Det västsvenska näringslivet, akademin och den offentliga sektorn åker gemensamt till Almedalsveckan på Gotland i sommar. Via den gemensamma plattformen, Västsvenska arenan, lyfts frågor som är avgörande för Västsveriges framtid. Nu presenteras årets......

 • Vilka initiativ behövs för att den skandinaviska 8 miljonersstaden ska bli verklighet?

  19 juni 2014

  Den 25 juni arrangerar Västra Götalandsregionen ett seminarium tillsammans med Reväst om den skandinaviska åttamiljonerstaden. Vid seminariet presenteras och diskuteras projektets slutrapport och den stegvisa utbyggnaden av både befintlig och ny......

 • Sex miljarder till regional infrastruktur perioden 2014–2025

  12 juni 2014

  I tisdags 10 juni klubbades den regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland, som gäller för perioden 2014-2025.

 • Ribban för life science-industrin ligger på världsnivå

  11 juni 2014

  Sverige ska upp till världstoppen inom life science-industrin. Vi måste hålla ännu högre tempo och hitta nya samarbetsmodeller, säger Helena L Nilsson, chef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen.

 • EU-nätverksträff 21-22 augusti 2014

  05 juni 2014

  Eda Kommun bjuder in till 2014 års västsvenska EU-träff den 21-22 augusti med temat Gränssamarbete - en väg för samarbete. Under träffens två dagar kommer utmaningar och möjligheter med gränssamarbete att diskuteras.

 • 8 miljoner människor kan ta tåget till framtiden om vi börjar nu

  04 juni 2014

  På Mötesplats Norden i Kungälv den 5 juni möts norska och svenska nationella politiker, näringsliv och akademi för att diskutera behovet av en gemensam nordisk infrastrukturplanering och hur vi genomför den rent praktiskt. En central fråga är hur man s......

 • Nya vetenskapliga och kulturella perspektiv på åldrande under Nobel Week Dialogue 9 december

  23 maj 2014

  Temat för årets Nobel Week Dialogue är nya vetenskapliga och kulturella perspektiv på åldrande. År 2000 bestod världens befolkning för första gången av fler människor över 60 år än barn under fem år.

 • Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland

  23 maj 2014

  Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln. Samtliga branscher, med undantag för transport och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge.......

 • Göteborgspriset för hållbar utveckling till Paul Polman

  23 maj 2014

  Paul Polman har utsetts till vinnare av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014.

 • 100 miljoner för att stärka svensk life science

  21 maj 2014

  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beslutade den 19 maj att satsa upp till 100 miljoner kronor på innovationsprogrammet SIO Folksjukdomar. Programmet involverar ett stort antal aktörer, flera av dem i Västra Götaland, och ska leda till utveckling av......

 • Nu ska vi bygga vidare på stark Life Science-sektor

  21 maj 2014

  Debattartikel. Texten har även publicerats på GP.se under Debatt Det akuta hotet av ett övertagande av AstraZeneca verkar i dagsläget ha minskat. Men vi kan inte slå oss till ro utan måste bygga vidare. För det finns all anledning att tro att Västra......

 • Pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

  21 maj 2014

  Konjunkturläget i Västra Götaland förbättrades under hösten. Efter en nedåtgående trend började konjunkturkurvan försiktigt vända uppåt. Den största förbättringen märktes inom industrin, men samtliga branscher räknade med att konjunkturen skulle......

 • Presentationer och video från "Bredbandsutveckling är samhällsutveckling"

  14 maj 2014

  Den 25 april genomfördes för femte gången Västra Götalandsregionens och bredbandsföreningen Greats årliga arrangemang med det ständiga temat "bredbandsutveckling är lika med samhällsutveckling". Drygt 30 anmälda var det och ett antal presentatörer......

 • Final i tävlingen Uppdrag: Ungdomarnas Europa

  14 maj 2014

  På fredag, den 16 maj, gör åtta västsvenska gymnasieklasser upp i en tuff batalj om en åtråvärd studieresa till Bryssel. Västra Götalandsregionen, Europaparlamentariker Olle Ludvigsson samt Europa Direkt kontoren i Västsverige står bakom tävlingen.......

 • Unik satsning i Skara för lantbruksnäringen

  12 maj 2014

  Västra Götalandsregionen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska tillsammans satsa på forskning och utveckling i Skara. Campus SLU i Skara. Foto: Carla Karlsson, Wikimedia Commons. Västra Götalandsregionen och SLU har träffat en överenskommelse om......

 • Västra Götalandsregionen anställer 150 unga arbetslösa

  08 maj 2014

  Västra Götalandsregionen satsar nästan 29 miljoner kronor för att minska arbetslösheten bland unga i Västra Götaland. Satsningen innebär att 150 personer får arbetspraktik inom Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Aprilnummer om Västsvenska paketet

  28 april 2014

  Nytt nummer ute om Västsvenska paketet. I det här numret handlar det bland annat om den nya knutpunkten som växer fram i Gamlestaden.

 • Nu öppnar butiken på Gullholmen igen

  16 april 2014

  Handlare Rickard Anderberg Efter ett halvår utan butik på Gullholmen öppnar Tempo Provianten igen på påskafton. Något som inte hade varit möjligt utan stöd från Västra Götalandsregionen och ett gott samarbete mellan de boende, föreningsliv, kommun med......

 • Fullsatt på konferens om maritima frågor

  11 april 2014

  Den 8 april arrangerade Västra Götalandsregionen för andra året Swedish Maritime Day tillsammans med en rad företag, organisationer och myndigheter.

 • Spansk professor provade superhjältekostymer i virtuellt provrum

  10 april 2014

  Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyr......

 • Slutrapport Scandinavian 8 Million City föreslår gemensam gränsöverskridande planering av järnvägsnätet

  10 april 2014

  Projektet "The Scandinavian 8 Million City" har utrett effekterna av en utbyggnad av järnvägsnätet i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen är en av många parter med deltagare från lokal och regional nivå längs hela korridoren......

 • Regeringen ger positiva besked om E20 men kräver ytterligare medfinansiering

  03 april 2014

  Regeringen fattade på torsdagen beslut om nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025. Här ingår flera utbyggnader av E20 genom Västra Götaland varav en del redan finns i gällande plan men också några helt nya investeringar. - Det är......

 • Sveriges Innovationsriksdag 1-2 april

  01 april 2014

  Idag deltar Västra Götalandsregionen vid invigningen av Sveriges Innovationsriksdag, som är en nationell mötesplats för dialog om hur man bäst ska stärka Sveriges attraktionskraft och utveckla den samlade förmågan att stimulera innovation.  De två......

 • Stöd till energismart projekt för vindkraft på fartyg

  20 mars 2014

  Vid dagens möte tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt drygt 20 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna är ett Chalmersprojekt för att vidareutveckla tekniken kring vindkraftverk på fartyg.

 • Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar

  05 mars 2014

  Ny lathund med frågor och svar om kulturella och kreativa näringar

 • Ett steg närmare gemensam framtidssatsning vid SLU i Skara

  18 februari 2014

  Idag har företrädare för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Västra Götalandsregionen skrivit under en avsiktsförklaring om vidareutvecklingen av SLU:s verksamhet i Skara. Avsiktsförklaringen innebär att parterna nu är överens om att gemensamt......

 • Regionstyrelsen sätter press på regeringen om E20

  18 februari 2014

  Regionstyrelsen i Västra Götaland ställer sig bakom en skrivelse där man föreslår infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd bygga ut drygt 7 mil av E20 genom länet till en trafiksäker väg med god framkomlighet. Regionala och lokala intressenter är......

 • Västra Götalandsregionen storsatsar på internationellt forskarutbyte

  13 februari 2014

  Den 15 februari lanserar Västra Götalandsregionen ett nytt internationellt program för forskare, Mobility for Regional Excellence, MoRE. Programmet är skräddarsytt efter Västra Götalands behov och forskningsmiljöer.

 • Västra Götalandsregionen öppnar kontor i Stockholm

  04 februari 2014

  Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) öppnar ett kontor i Stockholm. Detta som ett led i att försöka påverka beslut på nationell nivå, i frågor som är viktiga för VGR och Västra Götaland. Regionstyrelsen har även fastställt följan......

 • Gränslös cykling - Konferens om regional cykelplan

  03 februari 2014

  SEMINARIET 28 MARS ÄR INSTÄLLT. NYTT DATUM 8 OKTOBER. För att skapa ett så bra underlag som möjligt till den regionala cykelplanen och ta tillvara på era kunskaper flyttar vi nu fram Cykelseminariet i Vårgårda till det preliminära datumet 8 oktober.  E......

 • Smarta energinät ger konsumenterna större kontroll över energianvändningen

  31 januari 2014

  Vid dagens möte, som ägde rum i Dals-Ed, tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt 12 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna handlar om smarta energinät. Ökande andel förnybara energikällor i energisystemet......

 • Svensk lansering av EU:s jättesatsning på forskning och innovation

  28 januari 2014

  Helena L Nilsson Den 1 januari startade EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation "Horisont 2020". EU:s medlemsländer har enats om att gemensamt lägga cirka 80 miljarder euro (ca 700 miljarder SEK) i det nya programmet. Meningen ......

 • Havsbaserad vindkraft drog fullt hus

  24 januari 2014

  Den 23 januari anordnade Västra Götalandsregionen i samarbete med nätverket Power Väst och Miljöpartiet ett frukostseminarium om möjligheterna för en säkrad eltillförsel och industriell utveckling i riksdagen för ledamöter och inbjudna intressenter. Li......

 • Västra Götalandsregionen satsar 18 miljoner i ElectriCity

  12 december 2013

  2015 går startskottet för ElectriCity – testarenan för elbussar och innovativa hållplatser i Göteborg. Västra Götalandsregionen har i dagarna tagit beslut om att satsa 18 miljoner på projektet, som ska bidra till att förbättra kollektivtrafiken, utveck......

 • Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård

  10 december 2013

  Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård tar vara på medarbetarnas idéer genom att erbjuda ett nytt verktyg för öppen innovation, innovationsslussen.se. – De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Vi vill främja och ta ti......

 • Ny tidning om Västsvenska paketet

  06 december 2013

  Västsvenska paketet har en nyckelroll för ett växande Västsverige och åtgärderna bidrar till en god livsmiljö.

 • Ny regionutvecklingsdirektör utsedd

  05 december 2013

  Fredrik Adolfsson har utsetts till ny regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Han kommer närmast från Naturskyddsföreningen.

 • Marin nedskräpning- inte bara kommunernas problem

  04 december 2013

  Kommunerna i Bohuslän, statsekreteraren Anders Flanking på Miljödepartementet och representanter från Havs- och vattenmyndigheten möttes nyligen i en gemensam dialog kring marint avfall, i synnerhet problematiken kring den som flyter iland. Kommunerna......

 • Konjunkturen i Västsverige vänder uppåt

  25 november 2013

  Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats. Sedan den nedåtgående trenden avstannade i våras har konjunkturkurvan nu börjat vända uppåt. Den största förbättringen märks inom industrin som uppvisar en normalkonjunktur. Samtliga undersökta bransch......

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m