Nyheter från Regionutvecklingssekreteriatet

Nyheter

 • Pressinbjudan till det västsvenska SOM-seminariet 2016 - Hållbarhetens horisont

  29 november 2016

  V id det västsvenska SOM-seminariet ger forskare knutna till SOM-institutet en bild av medborgarna i regionen med stöd i den västsvenska SOM-undersökningen 2014. Seminariet riktar sig till tjänstem......

 • Stark konjunktur i Västra Götaland- högkonjunktur inom flera branscher

  22 november 2016

  Höstens konjunkturbarometer för Västra Götaland bekräftar bilden av ett näringsliv som går starkt. Läget har stärkts ytterligare något jämfört med i våras och är klart starkare än normalt. Uppgånge......

 • Pressinbjudan om konjunkturläget i Västra Götaland

  18 november 2016

  Konjunkturutvecklingen i Västra Götaland har stadigt pekat uppåt de senaste två åren. I våras var därför optimismen stor inför framtiden, allra störst var den inom fordonsindustrin, bygg och......

 • Framtid Västra Götaland 11 november

  11 november 2016

  Den 11 november anordnar Västra Götalandsregionen konferensen Framtid Västra Götaland. Det blir en heldag om att säkra den framtida kompetensförsörjningen hos företag och offentlig sektor genom att......

 • Stor befolkningstillväxt i Västra Götaland

  07 juli 2016

  År 2030 kommer antalet invånare i Västra Götaland har passerat 1,9 miljoner visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2016-2030. Det är en ökning med 270 000 invånare jämfört med dagen......

 • Årets nybyggare och pionjär i Västra Götaland utsedda

  27 maj 2016

  Årets nybyggare i Västra Götaland blev JE Technical och till årets pionjär åtsågs MRG Wines. Därmed fick de under torsdagen ta emot ett stipendium på 10 000 kronor vardera av landshövding Lars......

 • Det västsvenska näringslivet går på högvarv- full fart i fordonsindustrin

  20 maj 2016

  Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det......

 • Inbjudan till pressträff om konjunkturen i Västra Götaland våren 2016

  18 maj 2016

  I höstas var konjunkturläget i Västra Götaland starkt, snudd på väg mot högkonjunktur.    Optimismen var således stor inför framtiden, allra störst var den inom bygg och företagstjänster. De stora......

 • Forskningsinstitutet RISE etablerar huvudkontor i Göteborg

  18 maj 2016

  Västra Götaland och Göteborg blir ett tungt säte för den teknikinriktade forskningen i landet när regeringen flyttar huvudkontoret för forskningsinstitutet RISE från Stockholm. Nyheten om den......

 • Befolkningen ökar mest i Mellerud

  22 februari 2016

  I  Sverige ökade befolkningen rekordmycket under 2015, men i Västra Götaland var befolkningsökningen faktiskt något mindre än förra året. Här växte befolkningen med cirka 16 700 personer, vilket är......

 • Fakta Västra Götaland

  03 februari 2016

  Hur stor andel av åkermarken i Västra Götaland odlas ekologiskt? Hur stor andel av grundskollärarna är män? Och var bor det flest människor, i Falköping eller Ale? Det och mycket annat kan du slå u......

 • Elbussprojekt får hållbarhetspris

  26 november 2015

  ElectriCity har tilldelats The European Solar Prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Priset delas ut till europeiska hållbarhetsprojekt inom olika områd...

 • Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland

  24 november 2015

  Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras och kan nu betraktas som starkare än normalt. Optimismen är särskilt stor inom bygg och företagstjänster. Till våren räkn......

 • Två miljoner till kulturinsatser för asylsökande

  27 oktober 2015

  Västra Götalandsregionen dubblerar satsningen på kulturinsatser för asylsökande till två miljoner kronor. Detta efter att även regionutvecklingsnämnden går in i projektet med en miljon. Den 28......

 • Utredning föreslår färre naturbruksskolor

  18 augusti 2015

  Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation.

 • Västra Götaland fortsätter att växa

  24 juni 2015

  Befolkningsprognosen för 2015-2030 visar att Västra Götalands befolkning förväntas växa till nästan 1,9 miljoner invånare år 2030. Det är en ökning med 245 000 invånare jämfört med dagens befolknin......

 • Premiär för Göteborgs nya elbusslinje

  15 juni 2015

  Idag, den 15 juni, är det premiär för ElectriCity i Göteborg. Linje 55 är en helt ny busslinje med tysta, avgasfria bussar som drivs med förnybar el. Elbusslinjen är ett samarbete där offentlig......

 • Optimism hos västsvenska företag- konjunkturen fortsätter uppåt

  04 juni 2015

  Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i höstas och företagens konjunkturbedömningar är i stort sett positiva. Inom Västra Götaland är konjunkturen klart starkast i......

 • Positivt klimat i Västsverige och stora framtida utmaningar

  29 januari 2015

  Västra Götaland står starkt. Årets rapport om tillståndet i Västra Götaland 2014-2015 beskriver en region med fler jobb än någonsin tidigare, med sjunkande arbetslöshet, med minskade klimatutsläpp ......

 • Nya regionutvecklingsnämnden utsedd av fullmäktige

  26 november 2014

  Igår bestämdes det vilka politiker som ska ingå i Västra Götalandsregionens olika nämnder. Beslutet togs på regionfullmäktiges möte i Vänersborg och politikerna börjar sina nya uppdrag efter......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m