Befolkningen i Västra Götaland passerar 1,6 miljoner

2013-02-21

Befolkningen i Västra Götaland uppgick 31 december 2012 till 1 600 447 personer. Det är en ökning med 9 843 personer eller 0,6 procent jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Ökningen i riket och i Skåne var 0,8 procent. I Stockholm var ökning 1,7 procent. Göteborgsregionens kommuner inklusive Kungsbacka ökade med 8 995 personer, vilket motsvarar 1,0 procent. Antalet födda fortsätter att öka och de utrikes flyttströmmarna ökar. Detta visar ny statistik från SCB.

Ojämn befolkningsökning i länet

Ökningen i Västra Götaland är ojämnt fördelad i regionen. Mer än hälften av folkökningen skedde i Göteborg, där befolkningen ökade med 5 715 personer.  Av regionens 49 kommuner minskade befolkningen i 21 och ökade i 28.

Högst procentuell ökning hade Strömstad som ökade med 1,7 procent. Till Strömstad invandrade 259 personer, av dessa var hälften eller  130 norska medborgare. Ökning på mer än 1 procent hade även Alingsås, Bollebygd, Stenungsund, och Härryda. Endast en kommun, Mellerud minskade mer än 1 procent. Flera kommuner såsom Bengtsfors, Färgelanda, Grästorp och Gullspång som tidigare under längre tid haft en negativ befolkningsutveckling har under året haft en ökad invandring som bidragit till en lägre befolkningsminskning än tidigare. Essunga som tidigare hade en negativ befolkningsutveckling har ökat sin befolkning genom ökad inrikes inflyttning och minskad utflyttning.  Alla delregioner; Göteborgsregionen, Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg hade en positiv befolkningsutveckling.

Fler barn föds

Befolkningens ökning eller minskning beror dels på flyttningarna, dels på den naturliga befolkningsförändringen, vilket är skillnaden mellan antalet födda och döda. Under 2012 föddes 19 279 barn, vilket är en ökning med 304 jämfört med 2011. I Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka som tillhör Hallands län) föddes 12 359 barn.  Under året avled 15 240 personer, 353 fler än året innan.

De utrikes flyttströmmarna ökar

Flyttningarna kan delas upp i utrikes och inrikes flyttningar. Som en följd av globaliseringen ökade både flyttning till och från Västra Götaland. Från Västra Götaland utvandrade 9 211 personer och 15 406 invandrade. Utvandringen ökade med 705 personer.

Invandringen ökade med 1005 personer. Det var en invandring på 861 fler personer än under 2011, vilket bidrog till befolkningsökningen. Den inrikes inflyttningen minskade och bidrog till ett negativt flyttningsnetto mot övriga Sverige.

De ökande flyttströmmarna mot omvärlden visar att vi lever i en alltmer globaliserad värld. Den begränsade befolkningsökningen för Västra Götaland jämfört med övriga storstadsregionen förklaras till en del av att Kungsbacka och till viss del även Varberg och Falkenberg i Halland är attraktiva bosättningsorter för arbetskraften i Västra Götaland. Samtidigt finns en potential i att fler unga personer finner arbete och bosätter sig i Västra Götaland. Den utmaningen är en av flera frågor för den strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 som just nu är ute på remiss, säger Mats Granér, chef för analys och uppföljning vid regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen.

Kontakt/mer info

Kontaktperson: Christina Christiansson, analys och uppföljning Västra Götalandsregionen, tel:
070-866 21 57

Sammanställning av befolkningsutvecklingen 2012 från SCB för landets kommuner och regioner
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____350652.aspx 

Mer statistik om befolkningsutvecklingen i Västra Götaland finns i vår statistikportal
www.vgregion.se/statistik

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m