Ett steg närmare gemensam framtidssatsning vid SLU i Skara

Idag har företrädare för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Västra Götalandsregionen skrivit under en avsiktsförklaring om vidareutvecklingen av SLU:s verksamhet i Skara.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna nu är överens om att gemensamt utveckla SLU:s kvarvarande verksamhet i Skara, efter flytten av grundutbildningarna till Uppsala. Man har funnit gemensamma utgångspunkter i verksamhet som har intresse både för forskningen och för de gröna näringarna. SLU i Skara har en väl upparbetad kontakt med näringen och framgångsrik forskning om precisionsodling och om djurs välfärd och beteende.

Läs mer här

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m