Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland

Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln. Samtliga branscher, med undantag för transport och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge. De flesta branscher räknar med att konjunkturen förbättras till hösten. Inom Västra Götaland är konjunkturen starkast i Göteborgsregionen och svagast i Skaraborg.

Länk till hela pressmeddelandet

uiqt|wB&kiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m