Pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

Konjunkturläget i Västra Götaland förbättrades under hösten. Efter en nedåtgående trend började konjunkturkurvan försiktigt vända uppåt. Den största förbättringen märktes inom industrin, men samtliga branscher räknade med att konjunkturen skulle fortsätta att förbättras. Har företagens förväntningar infriats? Hur ser företagens förväntningar ut inför hösten 2014?

Länk till pressinbjudan

uiqt|wB&kiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m