Stöd till energismart projekt för vindkraft på fartyg

Vid dagens möte tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt drygt 20 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna är ett Chalmersprojekt för att vidareutveckla tekniken kring vindkraftverk på fartyg. Nämnden beslutade även om stöd till såväl åtgärder för bättre service på landsbygden, som till ett nordiskt samarbete kring entreprenörskap.

Vindkraft på fartyg minskar bränsleförbrukningen
Genom vindkraftverk på fartyg går det att spara på bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen. Chalmers driver ett projekt för att utveckla tekniken, som i dagsläget visar på en potential på upp till 16 procents bränslebesparing. Regionutvecklingsnämnden har tidigare medfinansierat satsningen och tog idag beslut om ytterligare 1,5 miljoner kronor. 

Läs mer i pressmeddelandet.

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m