Hallå där Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör

Årets upplaga av Almedalen är nu över och Västra Götalandsregionen har arrangerat flera seminarier där vi lyft viktiga framtidsfrågor för Västra Götalands räkning. Har du några färska intryck därifrån som du vill dela med dig av?

 Fredrik Adolfsson

Vilka är de viktigaste skälen till att vara på plats i Almedalen?

- Att synas, nå ut med våra mest prioriterade frågor, nätverka och träffa beslutsfattare på alla positioner och företrädare från akademi och näringsliv. Det personliga mötet är oerhört viktigt för att bygga relationer och enormt lärorikt för att vi ska bli ännu bättre på det vi gör och ligga i framkant inom våra styrkeområden.

Det blev väldigt tydligt i Almedalen för mig personligen, vikten av hur man ska prata för att nå ut med sina argument. Vilka frågeställningar attraherar särskilt näringslivet och vad är det för argument som får politiker att spetsa öronen. Det krävs också kunskap och färdighet i att veta hur en fråga kan "smitta av sig" och sprida sig till flera områden där den kan ge bäring. Västra Götalandsregionen har en nationell påverkansagenda, vi har till exempel nyligen startat upp ett kontor i Stockholm och vi behöver bli duktigare på att lyfta våra intressen och frågor tydligare. Almedalen är ett ypperligt ställe att öva sig på det.

Hur upplever du att Västra Götalandsregionen nådde ut med sina budskap?

- Vi hade ett snitt på nästan 100 besökare på våra seminarier i den Västsvenska Arenan, vilket innebär att vi  når en massa människor under en ganska koncentrerad tid. Förutom att det leder till goda relationer och nya kontakter, ger det oss mervärden som kompetensutveckling inom många områden. Vi får direkt feedback på de frågor vi väljer att lyfta i Almedalen. Vi har varit en hyfsad publikmagnet och jag har i kontakt med andra fått ett kvitto på att vi valt viktiga aktuella ämnen med intressanta medverkande som dragit folk till våra seminarier.

Något område där du tycker vi lyckats väcka särskilt intresse under Almedalsveckan?

- Vi har haft många seminarier med många besökare som lockat både ministrar, statsråd och viktiga näringslivsföreträdare. Men som exempel har det i den Västsvenska Arenan getts flera möjligheter till samtal om allt från stadsutveckling, testarenor, fossifria fordon och Sveriges maritima strategi ur ett jobbperspektiv till hur vi stärker industrin i Sverige. Sedan är infrastruktur ett område som ofta väcker mycket känslor och där tycker jag vi har kommit framåt under veckan. Det har både diskuterats trängselskatt och förbättrade järnvägsstråk mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Vi är en av flera aktörer som samlas under den Västsvenska arenan – vilka är de främsta fördelarna med detta samarbete?

- Att vi gör det under gemensam flagg och har en samsyn om de regionala lösningarna tror jag betyder mycket för hela Västra Götaland, både för dem som bor och verkar här, men också för våra kommuner och andra samhällsaktörer som medverkar här i Almedalen från Västsverige. Vi har haft möjlighet att lyfta regionala frågor som har nationell betydelse ur alla aspekter i samhället- näringsliv, akademi och offentliga aktörer. 

Länk till Västra Götalandsregionens sida om Almedalen

uiqt|wB&kiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m