Program, projekt och samarbeten inom regionutveckling

Varje år finansierar och driver Västra Götalandsregionen ett antal regionala utvecklingsprojekt och satsningar. Här har vi samlat information om aktuella och avslutade projekt. Här finns också information för dig som funderar på att starta ett regionalt utvecklingsprojekt eller för dig som driver ett projekt som är helt eller delvis finansierat av Västra Götalandsregionen och regionutvecklingsnämnden.

Aktuella och avslutade program, satsningar och samarbeten

För dig som deltar i eller som vill starta ett projekt

Pågående projekt och program som är relaterade till regional utveckling.

Avslutade projekt efter 2004, redovisningar och sammanfattningar.

Program för hållbar utveckling 2017-2020

Tillväxtprogram för Västra Götaland.

 

 

 

Blanketter för att ansöka om projektstöd.

Riktlinjer och andra dokument att läsa igenom för dig som vill ansöka om projektstöd.

Logotyper som ska användas av projekt som är finansierade av Västra Götalandsreigonen.
Informationsskyldighet-Kom ihåg att informera om ditt projekt.

 

Läs mer

Företagsfinansiering (såddfinansiering, konsultcheckar, etc)

Europeiska organisationer och nätverk


Fler projekt som har fått stöd

Regionutvecklingsnämnden delar varje år ut stöd till olika projekt och verksamheter som bidrar till tillväxt och utveckling i Västra Götaland. I diariet för regionutvecklingsnämnden kan du söka fram alla projekt och verksamheter som har fått stöd. Tips: Sök till exempel på "medel" i fältet för Ärendemening eller filtera Ärendtyp efter "Beslut" eller "Ansökan".

Länk till diarium för Regionutvecklingsnämnden

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m