Läs mer

Företagsfinansiering (såddfinansiering, konsultcheckar, etc)

Europeiska organisationer och nätverk


Fler projekt som har fått stöd

Regionutvecklingsnämnden delar varje år ut stöd till olika projekt och verksamheter som bidrar till tillväxt och utveckling i Västra Götaland. I diariet för regionutvecklingsnämnden kan du söka fram alla projekt och verksamheter som har fått stöd. Tips: Sök till exempel på "medel" i fältet för Ärendemening eller filtera Ärendtyp efter "Beslut" eller "Ansökan".

Länk till diarium för Regionutvecklingsnämnden

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m