Sök projektstöd, hitta ansökningsblanketter för projekt

Har du ett projekt, en verksamhet eller en projektidé som kan bidra till ökad hållbar tillväxt i Västra Götaland? I så fall finns möjlighet att ansöka om stöd och bidrag här.

Västra Götalandsregionen kan bevilja projektmedel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med Västra Götaland 2020. För olika styrkeområden gäller program för hållbar utveckling 2017-2020.

Här hittar du information och blanketter både för dig som redan är inblandad i ett projekt och för dig som funderar på att starta ett. 

Blanketter för projektstöd

Ansökningsblankett för projektstöd (doc)

För stöd till punktinsatser som till exempel förstudier eller liknande ska en särskild "förenklad ansökningsblankett" användas: 

Förenklad ansökningsblankett för projektstöd (doc)

Förteckning över indikatorer.
Indikatorerna finns även med som bilagor i ansökningsblanketten.

Indikatorer för tema "En ledande kunskapsregion"
Indikatorer för tema "En region för alla"
Indikatorer för tema "En region där vi tar globalt ansvar"
Indikatorer för tema "En region som syns och engagerar"

Blanketter för rapportering och rekvisition

Lägesrapport (doc)

Slutrapport. (doc)

Rekvisitionsblankett (doc)

Stödberättigande kostnader

Att tänka på vid rekvisition av projektmedel

 

 

 

Ansökan skickas till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab regional utveckling
Box 1091
405 23  GÖTEBORG

Skicka även en kopia av din ansökan per mejl till adressen:    

Blanketter för övriga program

Observera att blanketterna på denna sida gäller ansökningar för allmänna tillväxtprojekt. Blanketter och ansökningar för specifika program och projekt.  Se respektive programs sida:

uiqt|wBzmoqwv}|%vmkstqvoH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%vmkstqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m