Informationsskyldighet för projekt som är finansierade av Västra Götalandsregionen

Driver du ett projekt som är helt- eller delvis finansierat av Västra Götalandsregionen? Tänk på att informera om detta i så fall.

Till din hjälp finns logotyper som ska användas till informationsmaterial, när man arrangerar informationsevenemang och på den eller de platser där projektet bedrivs.

Logotyp och uppgift om att projektet eller verksamheten är del- eller helfinansierat av Västra Götalandsregionen ska anges enligt följande: 

  • På plats där projektet bedrivs.
  • I nyhetsbrev, annonser, broschyrer, affischer, videos, webbplatser med mera.
  • Vid konferenser, seminarier, mässor, utbildnignar och utställningar med mera.

Ladda ner logotyperna här.

Vid kontakter med media och allmänhet ska det också framgå att verksamheten är helt eller delvis finansierad av Västra Götalandsregionen.

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m