Verksamhetsbidrag

Här finns blanketter för rekvirering för de verksamheter som beviljats verksamhetsbidrag. För verksamhetsbidrag till inkubatorer finns information och blanketter här.

Blankett för rapportering

Rapport om verksamhet 2015/2017. Ska användas i samband med redovisning av verksamheten inför 2017 års verksamhetsbidrag. 


Blanketter för rekvirering

Rekvisition verksamheter (doc) - gäller alla verksamheter förutom inkubatorkompetens och science centers.

Rekvistion inkubatorkompetens (doc) - gäller inkubatorer inom ramen för inkubatorkompetens.

Rekvisition science center (doc) - gäller de science center som får verksamhetsstöd.

 Indikatorer

Sammanställning över indikatorer och definitioner

Logotyper

Logotyper som ska användas av verksamheter som har fått finansiering av Västra Götalandsregionen.

Blanketter för projekt

Observera att blanketterna på denna sida gäller de verksamheter som har beviljats stöd i form av verksamhetsbidrag. 

Det finns även blanketter för projekt inom ramen för tillväxtprogrammet alternativt andra specifika program.  Se respektive sida:

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m