Verksamhetsbidrag - inkubatorer

Här finns blanketter för rapportering och rekvirering för de inkubatorer som beviljats verksamhetsbidrag.  

Blankett för rapportering

Följande blanketter ska användas i samband med redovisning av inkubatorverksamhet inför 2017 års
verksamhetsbidrag:

Rapport om verksamhet 2015/2017
Bilaga 1: Anställda vid inkubatorn
Bilaga 2: Anlitade konsulter av inkubatorn

 

Blanketter för rekvirering

Rekvistion inkubatorkompetens (doc) - gäller inkubatorer inom ramen för inkubatorkompetens.

 

Logotyper

Logotyper som ska användas av verksamheter som har fått finansiering av Västra Götalandsregionen.

Blanketter för projekt

Observera att blanketterna på denna sida gäller de verksamheter som har beviljats stöd i form av verksamhetsbidrag. 

Det finns även blanketter för projekt inom ramen för tillväxtprogrammet alternativt andra specifika program.  Se respektive sida:

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m