Avslutade projekt efter 2004

Varje slutredovisat projekt beskrivs kortfattat vad gäller bland annat syfte, utfall, totala projektkostnader, medfinansiärer och Västra Götalandsregionens del. Beskrivningarna bygger på projektens slutredovisningar. Angivet år avser det år projektet slutredovisat.

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2005-2007

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m