Avslutade projekt 2013

Nedan finns projektsidor för projekt som är avslutade. I högerkolumnen finns en sammanställd återrapportering innehållande avslutade projekt som fått medel via regionutvecklingsnämnden. 

Projekt 2013

  • Interreg - symbol

    MARKIS

    MARKIS är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark och Norge som ska skapa tillväxt och utveckling inom bland annat marin miljöteknologi, så kallad Green Shipping.

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m