MARKIS - Maritimt Kompetens- och Innovationssamarbete i Kattegat och Skagerrak

http://www.vgregion.se/markis  

Logotype EU och Interreg

Karta över området Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Karta över området Öresund-Kattegat-Skagerrak

MARKIS nu avslutat - men samarbetet fortsätter

MARKIS-projektet avslutades efter tre intensiva år den 31 maj 2013. Även om projektet avslutades så fortlever det goda samarbete som uppstod mellan projektpartnerna. Nya projekt, nätverk och samarbetsprocesser är i full gång.

MARKIS höll sin avslutningskonferens/kickout till nya äventyr den 13-15 maj 2013 i Fiskebäckskil. Programmet hade ett tydligt syfte : lägga en grund för fortsatt samhandling för hållbar maritim tillväxt i havsregionen Öresund – Kattegat – Skagerrak. Under de två dagarna genomfördes studiebesök och workshops på Lovéncentret  Kristineberg och till Lysekil kn och Fyrbodal för att utvidga området för samhandling till projekt med marina livsmedel, maritim beöksnäring, Maritime Spatial planning, Marin energi etc.   

 

Snabbfakta

MARKIS (Maritimt Kompetence- og Innovationssamarbejde i Kattegat/Skagerrak)

  • Samlad norsk-svensk-dansk budget för MARKIS: 3 106 385 EUR, motsvarande ca 29,9 miljoner SEK.
  • Projektperiod: 2010-05-01 till 2013-04-30
  • Projektpartners:
      - Sverige: Västra Götalandsregionen (Lead Partner och projektledare), Chalmers Tekniska Högskola, Svenskt Marineteknisk Forum, Uddevalla kommun/Högskolecentrum Bohuslän,
      - Norge: Høgskolen i Vestfold (norsk projekteier), Vestfold Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Maritimt forum Sørøst, Oslo Maritime Nettverk, Innovasjon Norge
      - Danmark: Region Nordjylland (dansk koordinerende partner), Aalborg Universitet, Maritime Training and Education Center MARTEC, Erhvervshus Nord, Maritime Network Frederikshavn, Frederikshavn Kommune.

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett Skandinaviskt samarbetsprogram inom det europeiska territoriella samarbetet. Programmet finansieres av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och  norska Interreg-medel. 121 miljoner Euro är avsatt fram till 2013 till att stötta gränsöverskridande projekt, som bidrar till att skapa en stark och konkurrenskraftig region på tvärs över landsgränserna i det sydvästliga Skandinavien.

Hemsida: www.interreg-oks.eu

Kort om MARKIS

MARKIS är ett treårigt samarbetsprojekt med 16 partners från Sverige, Danmark och Norge i EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak.

MARKIS ska bidra till konkurrenskraftig, miljösmart sjöfart med noll skadliga utsläpp till luft och vatten och miljödriven tillväxt i de maritima näringarna. I ett tätt tvärregionalt samarbete lägger partnerna från flera regioner, kommuner, universitet, högskolor och maritima verksamheter och nätverk grunden för ett nytt och bärkraftigt maritimt tillväxtområde.

MARKIS är en förkortning för Maritimt Kompetens och Innovationssamarbete i Skagerrak och Kattegat. 

uiqt|wBiovm|i5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m