Informations- och kunskapsprodukter från projektet MARKIS

Material från MARKIS-projektet.

 MARKIS Rapport

Informationsmaterial

Två hav, en vision, gränslösa möjligheter. MARKIS, slutrapport (populärversion)

Slutrapport, MARKIS (Webbtidning)

Alternative fuels for shipping LNG - Liquefied Natural Gas

Informationfolder MARKIS (2010)

Regulation that enforce reduction of marine and air pollution from ships MARKIS (2011)

Visual collabotation - Sim-Sam Brochure, (2012) VUC Vestfold University College

Det Maritime og Polytekniske Uddannelsecenter i Nordjylland (2013), MARTEC Maritime

Simulator Centre, Chalmers (dokument saknas) 

B. Projektrapporter och dokumentation från workshops med mera

1. MARKIS kickoff and annual conference 2010, summary (2011) MARKIS

2. Business opportunities by clean shipping index, summary (2011) MARKIS

3. MARKIS Annual Conference and Scandinavian Maritime Partenariate 2011, summary (2011) MARKIS

4. Preliminary study of Øko-Ø project (2012) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

5. EU-financed LNG for shipping projects, overview (2012) SMTF Svenskt Marintekniskt Forum

6. Marintekniskt Forum: Utbildning och kompetensutveckling för framtidens bränsle – LNG, anteckningar (2012) SMTF Svenskt

7. Afrapportering: Kompositfærgeprojektet – Næsundfærgen (2013) Erhvervshus Nord

8. Afrapportering: Maritimt Branceutviklingscenter (2013) Erhvervshus Nord

9. Avrapportering: Lättviktskonstruktioner: Förstudie FLOT (2013) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

10. Alternative fuels for shipping – LNG (2013) SMTF

11. Nordens utbildningsmarknad – öppen men med begränsningar (2013) MARKIS

12. FLOT: Förprojekt Lättviktskonstruktioner Offshore Topside (2013) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

13. Statusrapport Projekt CCShip (2013), SMTF

14. Statusrapport Projekt Länsvattenseparator (2013), SMTF

15. Blå kompetensförsörjning – framtida insatser med grund i lärdom och inspiration från MARKIS (dokument saknas)

16. YH-ansökan Maritime Sustainability Coordinator 1-årig YH-utbildning på akademisk nivå (dokument saknas)

C. Papers

J. Capjon and S. Hjelseth (2012): Innovative Conceptualisation Through
Sense Stimulation in Co-lab Development, in P. Heisig and P.J. Clarkson
(eds.): Proceedings of the 2nd International Workshop on Modelling and
Management of Engineering Processes. University of Cambridge, UK

Mosgaard, M., Riisgaard, H., & Kerndrup, S. (2014). Light Island Ferries in
Scandinavia: A Case of Radical Eco-innovation. In Eco-Innovation and the
Development of Business Models (pp. 275-295). Springer International
Publishing

Mosgaard, M., Riisgaard, H., & Kerndrup, S. (2014). Making carbon-fibre
composite ferries a competitive alternative–the institutional challenges.
International Journal of Innovation and Sustainable Development 

D. Tidningsbilagor/Temaaviser

1. Moderne Shipping, NO (2011)

2. Det blå kraftcenter, DK (2012)

E. Film

1. LNG for shipping - or the chicken and egg story (2012) SMTF

2. A visual presentation of Chalmers maritime education (2012) Chalmers

MARKIS Slutrapporter

1. MARKIS - Udvalgte Historier (2013)

2. MARKIS slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak (2014)

3. Två hav – En vision – Gränslösa möjligheter MARKIS slutrapport (2014)

 

uiqt|wB&{|qvi5m5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m{|qvi5m5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m