Tillväxtprogram för Västra Götaland

www.vgregion.se/tillvaxtprogram 

Vad är regionala tillväxtprogram?

Regionala tillväxtprogram är ett instrument som regeringen infört i syfte att samordna insatser för hållbar tillväxt. Programmen utarbetas i regionala partnerskap och består av analyser av regionens tillväxtförutsättningar, program för hållbar tillväxt ur ett näringslivsperspektiv samt överenskommelser mellan de aktörer som skall genomföra och finansiera programmet.

Målet med tillväxtprogrammet är att Västra Götaland ska vara en attraktiv och väl sammanhållen internationell konkurrenskraftig region.

Ett övergripande och fyra delregionala program

Tillväxtprogrammet i Västra Götaland består av ett regionövergripande program samt fyra delregionala för Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Dokumenten med de fullständiga programmen finns att ladda ner i högerspalten.

Tre huvudområden

Programmet har tre programområden och målbilder, vilka är: Stimulera nyskapande, ta tillvara mänskliga resurser och att utveckla infrastrukturen. Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om varje område.

 Stimulera nyskapande. Klicka och läs mer.Ta tillvara mänskliga resurser. Klicka och läs mer.Utveckla infrastruktur. Klicka och läs mer.

 

Kontaktperson:

Agneta Mårdsjö, programansvarig och chef för näringslivsutveckling
 
tel 010-44 11 644
Mobil: 070-375 19 23
 

 

uiqt|wBiovm|i5uizl{rwH%vozmoqwv5{miovm|i5uizl{rwH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m