Finansiering

Tillväxtprogram är framför allt ett arbetssätt för att åstadkomma sektorsöverskridande samarbete. Genomförandet av programmet utgår ifrån befintliga resurser. Det handlar om att tydliggöra målen och få till stånd en kraftsamling kring de viktigaste utvecklingsfrågorna. Därför utgör organisationers och myndigheters ordinarie resurser en stor del av programmets genomförande. Det finns även behov av särskilda program- eller projektinsatser till exempel för att lösa specifika frågor.

Tillväxtprogrammen finansieras av såväl offentliga som privata medel. EU:s strukturfonder utgör i delar av regionen en betydande finansieringskälla och statliga medel på regional nivå ska i ökad utsträckning koordineras inom tillväxtprogrammen. Västra Götalandsregionen avsätter medel till prioriterade regiongemensamma insatser och delfinansierar även tillsammans med kommunerna de delregionala programmen.


 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m