Publikationer och rapporter

www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter

Kollage-rapporter

Regionutvecklingssekreteriatets olika enheter publicerar ett antal rapporter och analyser varje år. Nedan finns de rapporter som vi har publicerat det senaste året, och även vissa andra rapporter relaterade till regionutveckling.

För äldre rapporter, se arkiv för rapporter och publikationer (länk i högerspalten).

Senaste rapporterna och publikationerna

 • Befolkningsprognos Västra Götaland 2015-2030

  24 juni 2015

  Sammanfattning: Västra Götalands befolkning förväntas växa till nästan 1,9 miljoner invånare år 2030. Det är en ökning med 245 000 invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 15 000 fler invånare i genomsnitt för varje år. Störst ökning av......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2015

  04 juni 2015

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i höstas och företagens konjunkturbedömningar är i stort sett positiva. Inom Västra Götaland är konjunkturen klart starkast i Göteborgsregionen. Optimismen inför det......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 1:2015

  03 juni 2015

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Västra Götaland - Möten. Människor. Mångfald.

  14 maj 2015

  I den här skriften – som är uppdelad i avsnitten Möjligheter, Upplevelser och Rötter – ges några smakprov på vad Västra Götaland har att erbjuda.

 • 2014 års återrapportering av Västra Götaland 2020

  29 april 2015

  Rapporten har tagits fram av Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat till beredningen för hållbar utveckling (BHU). BHU har det formella ansvaret för strategin och ansvarar för att genomförandet följs upp och utvärderas. Varje år ska en......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 4:2014

  27 februari 2015

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Den fula ankungen - Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv

  09 januari 2015

  Denna benchmarking analyserar den västsvenska ekonomins prestationer, regionens förmåga att attrahera företag och människor i ett internationellt perspektiv och potential för ekonomisk utveckling i en global ekonomi. Västra Götaland och Halland......

 • Tillståndet i Västra Götaland 2014/15 - Invånarperspektivet

  28 januari 2015

  Västra Götalandsregionen genomför en gång per år en samlad analys av tillståndet i regionen i ett invånarperspektiv. Syftet är att bidra med ett neutralt faktabaserat underlag och till en gemensam bild av utvecklingen, i samband med diskussionen kring......

 • Tillväxt och utveckling i delregionerna

  12 december 2014

  Tillväxt och utveckling består av en serie av rapporter som beskriver förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Västra Götalands fyra delregioner. I rapporterna redovisas utvecklingen inom befolkning, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och......

 • Kompetenskartläggning Life Science

  01 december 2014

  Life Science-sektorn utgör en viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Inom kunskapsintensiva branscher som denna, är de anställdas kompetens en av de viktigaste produktions- och konkurrensfaktorerna. Det är i huvudsak behovet av närhet till......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 3:2014

  26 november 2014

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2014

  26 november 2014

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras. Samtliga branscher räknar med att konjunkturen förbättras till hösten. Den största uppgången märks inom de tranportrelaterade branscherna – fordonsindustrin,......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m