Publikationer och rapporter

www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter

Kollage-rapporter

Regionutvecklingssekreteriatets olika enheter publicerar ett antal rapporter och analyser varje år. Nedan finns de rapporter som vi har publicerat det senaste året, och även vissa andra rapporter relaterade till regionutveckling.

För äldre rapporter, se arkiv för rapporter och publikationer (länk i högerspalten).

 

Senaste rapporterna och publikationerna

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2014

  26 november 2014

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras. Samtliga branscher räknar med att konjunkturen förbättras till hösten. Den största uppgången märks inom de tranportrelaterade branscherna – fordonsindustrin,......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 3:2014

  26 november 2014

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Utrikes födda på arbetsmarknaden

  18 november 2014

  Ett kunskapsunderlag om arbetsmarknadsintegration i Västra Götaland under 2000-talet

 • Inkubatorrapport 2014

  22 oktober 2014

  Rapporten ger en sammanfattning av de senaste fem årens resultat av inkubatorernas arbete och utveckling av inkubatorbolagen under samma tid. En jämförelse görs även med resultaten från Almis inklubatorprogram, som omfattar 42 inkubatorer och inkludera......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 2:2014

  29 september 2014

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Befolkningsprognos Västra Götaland 2014-2030

  01 september 2014

  Västra Götalands befolkning förväntas växa till nära 1,8 miljoner invånare år 2030. Det är en ökning med 175 000 invånare jämfört med 2013, vilket betyder drygt 10 000 fler invånare i genomsnitt för varje år. Befolkningen i Härryda och Partille förvänt......

 • Kartläggning av cykelnätverket

  01 juli 2014

  Titel: Kartläggning av cykelnätverket i Västra Götaland Sammanfattning:   I förslaget till en ny infrastrukturplan beskrivs det att Västra Götalandsregionen ska genomföra en kartläggning av cykelvägnätet i Västra Götaland. Kartläggningen av cykelvägnät......

 • Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012

  27 juni 2014

  Denna rapport bidrar till att ge en fördjupad och en mer nyanserad bild av flyttströmmarna till och från kommuner med minskande respektive ökande befolkning i Västra Götaland.

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2014

  23 maj 2014

  Sammanfattning: Det ekonomiska läget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln, där framförallt sällanköpshandeln och bilhandeln har utvecklats starkt det senast......

 • Vad kan vi lära av RUM-programmet?

  15 maj 2014

  Syftet är att summera gemensamma lärdomar från samverkansdelen i RUM-programmet och hur dessa kan tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet.

 • KUSK delrapport: Möjligheter att ta fram en yrkesbalans Fyrbodal – Østfold

  28 april 2014

  Denna rapport är en fördjupningsstudie om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. En yrkesbalans är ett verktyg för att analysera tillgång och efterfrågan på arbetskraft på båda sidor av gränsen.

 • Slutrapport Scandinavian 8 Million City

  10 april 2014

  Projektet "The Scandinavian 8 Million City" har utrett effekterna av en utbyggnad av järnvägsnätet i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen är en av många parter med deltagare från lokal och regional nivå längs hela korridoren......

uiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m