Publikationer och rapporter

www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter

Kollage-rapporter

Regionutvecklingssekreteriatets olika enheter publicerar ett antal rapporter och analyser varje år. Nedan finns de rapporter som vi har publicerat det senaste året, och även vissa andra rapporter relaterade till regionutveckling.

För äldre rapporter, se arkiv för rapporter och publikationer (länk i högerspalten).

Senaste rapporterna och publikationerna

 • Högskolan Västs betydelse för utbildning, sysselsättning och företagande i Fyrbodal

  22 januari 2016

  Sverige har under flera årtionden byggt ut tillgången till högre utbildning både genom att antalet lärosäten och antalet utbildningsplatser har utvidgats kraftigt. Expansionen har främst skett regionalt.

 • Näringslivets regionala geografi och omvandling

  15 december 2015

  En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 3:2015

  24 november 2015

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2015

  24 november 2015

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras och kan nu betraktas som starkare än normalt. Optimismen är särskilt stor inom bygg och företagstjänster. Till våren räknar alla huvudbranscher med en oförändra......

 • Sysselsättningsprognos 2014-2025 Västra Götaland

  05 november 2015

  Denna rapport beskriver arbetsmarknadens utveckling och omvandling genom en långsiktig sysselsättningsprognos som sträcker sig över perioden år 2014 fram till år 2025. I rapporten presenteras ett detaljerat prognosunderlag vilket kan tjäna som viktig......

 • Långsiktigt hållbar vuxenutbildning i Västra Götaland

  22 september 2015

  Avsikten har varit att genomföra en övergripande kartläggning av regionens vuxenutbildning samt att diskutera vuxenutbildningens betydelse för individen och den regionala utvecklingen. Författarna lyfter att intresset som visas för vuxenutbildningens......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 2:2015

  27 augusti 2015

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • EU Innovation Scoreboard

  27 augusti 2015

  Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard). Dessutom har en Regional Innovation Scoreboard tagits fram 2009, 2012 och 2014 med statistik på regional nivå. Resultat......

 • Internationell forskarmobilitet

  25 augusti 2015

  En prioriterad fråga inom ramen för området En ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är inriktad på forskarmobilitet. Att satsa på att attrahera forskare och utbyten med internationella miljöer bedöms bidra till att stärka forsknings- och......

 • Utredning naturbruk

  18 augusti 2015

  I maj gav regionutvecklingsnämnden i uppdrag att utreda Västra Götalandsregionens framtida satsningar på naturbruksskolorna. Utredningen, som förespråkar färre skolor, är nu färdig för behandling av politiken. Sammanfattning: Västra Götalandsregionen......

 • Högutbildades flyttningar

  04 juli 2015

  Kort sammanställning om flyttmönster för högutbildade invånare i Västra Götaland. Titel: Högutbildades flyttningar Publicerad : juli 2015 ...

 • Befolkningsprognos Västra Götaland 2015-2030

  24 juni 2015

  Sammanfattning: Västra Götalands befolkning förväntas växa till nästan 1,9 miljoner invånare år 2030. Det är en ökning med 245 000 invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 15 000 fler invånare i genomsnitt för varje år. Störst ökning av......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2015

  04 juni 2015

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i höstas och företagens konjunkturbedömningar är i stort sett positiva. Inom Västra Götaland är konjunkturen klart starkast i Göteborgsregionen. Optimismen inför det......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 1:2015

  03 juni 2015

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Västra Götaland - Möten. Människor. Mångfald.

  14 maj 2015

  I den här skriften – som är uppdelad i avsnitten Möjligheter, Upplevelser och Rötter – ges några smakprov på vad Västra Götaland har att erbjuda.

 • 2014 års återrapportering av Västra Götaland 2020

  29 april 2015

  Rapporten har tagits fram av Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat till beredningen för hållbar utveckling (BHU). BHU har det formella ansvaret för strategin och ansvarar för att genomförandet följs upp och utvärderas. Varje år ska en......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 4:2014

  27 februari 2015

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Tillståndet i Västra Götaland 2014/15 - Invånarperspektivet

  28 januari 2015

  Västra Götalandsregionen genomför en gång per år en samlad analys av tillståndet i regionen i ett invånarperspektiv. Syftet är att bidra med ett neutralt faktabaserat underlag och till en gemensam bild av utvecklingen, i samband med diskussionen kring......

 • Den fula ankungen - Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv

  09 januari 2015

  Denna benchmarking analyserar den västsvenska ekonomins prestationer, regionens förmåga att attrahera företag och människor i ett internationellt perspektiv och potential för ekonomisk utveckling i en global ekonomi. Västra Götaland och Halland......

 • Tillväxt och utveckling i delregionerna

  12 december 2014

  Tillväxt och utveckling består av en serie av rapporter som beskriver förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Västra Götalands fyra delregioner. I rapporterna redovisas utvecklingen inom befolkning, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och......

 • Kompetenskartläggning Life Science

  01 december 2014

  Life Science-sektorn utgör en viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Inom kunskapsintensiva branscher som denna, är de anställdas kompetens en av de viktigaste produktions- och konkurrensfaktorerna. Det är i huvudsak behovet av närhet till......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2014

  26 november 2014

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras. Samtliga branscher räknar med att konjunkturen förbättras till hösten. Den största uppgången märks inom de tranportrelaterade branscherna – fordonsindustrin,......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 3:2014

  26 november 2014

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Utrikes födda på arbetsmarknaden

  18 november 2014

  Ett kunskapsunderlag om arbetsmarknadsintegration i Västra Götaland under 2000-talet

 • Inkubatorrapport 2014

  22 oktober 2014

  Rapporten ger en sammanfattning av de senaste fem årens resultat av inkubatorernas arbete och utveckling av inkubatorbolagen under samma tid. En jämförelse görs även med resultaten från Almis inklubatorprogram, som omfattar 42 inkubatorer och inkludera......

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m