Publikationer och rapporter

www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter

Kollage-rapporter

Regionutvecklingssekreteriatets olika enheter publicerar ett antal rapporter och analyser varje år. Nedan finns de rapporter som vi har publicerat det senaste året, och även vissa andra rapporter relaterade till regionutveckling.

För äldre rapporter, se arkiv för rapporter och publikationer (länk i högerspalten).

Senaste rapporterna och publikationerna

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2016

  20 maj 2016

  Sammanfattning: Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att den positiva uppfattningen bland företagen har fortsatt stärkts även det senaste halvåret. Sammantaget är konjunkturläget nu det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010.......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 1:2016

  19 maj 2016

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • 2015 års återrapportering av Västra Götaland 2020

  18 april 2016

  Rapporten har tagits fram till beredningen för hållbar utveckling (BHU) av Västra Götalandsregionens koncernavdelning data och analys i samverkan med koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. BHU har det formella ansvaret för strateg......

 • Flyg- och rymdsektorn – ur ett Västsvenskt perspektiv

  02 mars 2016

  Rapporten beskriver företag och branscher med tillverkning av flyg- och rymdfarkoster och komponenter i Västra Götaland.

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 4:2015

  29 februari 2016

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Yrkesbarometern

  23 februari 2016

  Kort sammanställning om vanliga yrken i Västra Götaland och utbildningsnivån inom respektive yrke samt arbetsförmedlingens prognos över tillgången på jobb för dessa yrken i framtiden. Även samtliga yrken som arbetsförmedlingen bedömt vara bristyrken......

 • Uppföljning av målen i Europa 2020

  22 februari 2016

  Europa 2020 är en fortsättning på Lissabonstrategin, som sträckte sig till 2010. Målen och indikatorerna i strategin presenteras i denna kortrapport

 • Specialiseringar inom näringsliv, akademi och offentlig sektor i Västra Götaland

  15 februari 2016

  Smart specialisering syftar till att förmå europeiska ekonomier att utnyttja investeringarna i forskning och innovation på ett mer effektivt sätt.

 • Högskolan Västs betydelse för utbildning, sysselsättning och företagande i Fyrbodal

  22 januari 2016

  Sverige har under flera årtionden byggt ut tillgången till högre utbildning både genom att antalet lärosäten och antalet utbildningsplatser har utvidgats kraftigt. Expansionen har främst skett regionalt.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m