Publikationer och rapporter

www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter

Kollage-rapporter

Regionutvecklingssekreteriatets olika enheter publicerar ett antal rapporter och analyser varje år. Nedan finns de rapporter som vi har publicerat det senaste året, och även vissa andra rapporter relaterade till regionutveckling.

För äldre rapporter, se arkiv för rapporter och publikationer (länk i högerspalten).

 

Senaste rapporterna och publikationerna

 • Slutrapport Scandinavian 8 Million City

  10 april 2014

  Projektet "The Scandinavian 8 Million City" har utrett effekterna av en utbyggnad av järnvägsnätet i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen är en av många parter med deltagare från lokal och regional nivå längs hela korridoren......

 • KUSK delrapport: Relatedness Fyrbodal – Østfold

  30 mars 2014

  Denna rapport är en fördjupningsstudie inom området skill relatedness, om hur kunskaper och färdigheter hos arbetskraften kan bidra till en regions omvandling och långsiktiga ekonomiska framgång.

 • Behovsanalys - Europeiska forsknings- och innovationssamarbeten

  12 mars 2014

  Rapporten lyfter de drivkrafter, barriärer och stödbehov som olika aktörstyper har kopplat till ett ökat deltagande i EUs forsknings- och innovationsprogram. Studien presenterar även tre projekt med fokus på ett ökat deltagande.

 • Branschöverskridande kompetensknippen

  03 mars 2014

  För att fördjupa kunskapen om strukturomvandlingen och det västsvenska näringslivets styrkor har Västra Götalandsregionen och Region Halland låtit forskare vid Lunds universitet genomföra denna studie. I rapporten används en nyutvecklad metod - Skills......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2013

  25 november 2013

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats. Sedan den nedåtgående trenden avstannat i våras och företagen levererat optimistiska prognoser om framtiden har konjunkturkurvan nu börjat vända uppåt. Den största förbättringen märks......

 • VÄSTRA GÖTALAND 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling

  11 november 2013

    VÄSTRA GÖTALAND 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (antagen i regionfullmäktige  2013-09-24)   Remissvar på VG2020, sammanställning Läs mer www.vgregion.se/vg2020           ...

 • Slutrapport följeforskning

  03 november 2013

  Följeforskningsrapport Västra Götalandsregionens handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn   ...

uiqt|wBsmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m