Kortrapport

2010-02-07

Fakta och analys-kortrapport logotype, banner

Fyra nya kortrapporter

I kortrapporten "Norska företag i Sverige och Västra Götaland" undersöks det norska företagandet i Sverige och i Västra Götaland. Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det sig på flera sätt. Norge är på andra plats efter Tyskland när det gäller Sveriges handelspartners. Arbetspendlingen mellan länderna är den största i Norden. Särskilt stor betydelse har utbytet med Norge för gränsregioner som Västra Götaland.

Utifrån den tidigare publicerade rapporten "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikt på år 2020" har nu tre kortrapporter tagits fram som beskriver förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Fyrbodal, Skaraborg respektive Sjuhärad.

Ladda ner de nya kortrapporterna via länk:
www.vgregion.se/regionutveckling/kortrapporter 

Om Fakta & Analys

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionen. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. 

Prenumeration och avanmälan

Starta eller avsluta prenumeration på kortrapporten här.

 

Läs mer

Arkiv med alla "Fakta & Analys"

Andra rapporter och publikationer

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m