Kortrapport

2010-02-07

Fakta och analys-kortrapport logotype, banner

Befolkningsprognos Västra Götaland 2013-2025

Befolkningen i Västra Götaland beräknas bli 1,7 miljoner invånare år 2025. Det är en ökning med 140 000 personer och en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent. Ökningen är ett resultat av hög invandring de närmaste åren samt ett högt barnafödande. Den är koncentrerad till Göteborgsregionen, viss tillväxt i Sjuhärad samt nästan oförändrad befolkning i Fyrbodal och Skaraborg.

Om Fakta & Analys

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionen. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. 

Prenumeration och avanmälan

Starta eller avsluta prenumeration på kortrapporten här.

 

Ladda ner den nya kortrapporten via länk:
www.vgregion.se/regionutveckling/kortrapporter 

Läs mer

Arkiv med alla "Fakta & Analys"

Andra rapporter och publikationer

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m