Utvärdering och uppföljning januari 2013

Utvärdering och uppföljning är ett internt nyhetsbrev från analys och uppföljning vid regionutvecklingssekretariat. Nyhetsbrevet är ett led i att sprida kunskap och öka lärandet om utvärderingar som genomförts. 

Har du frågor om nyhetsbrevet och dess innehåll?
Kontakta Monica Emanuelsson,  

Nyhetsbrev utvärdering och uppföljning

Nyhetsbrev januari 2013 

Publicerad 2013-01-23

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m