Arkiv för rapporter och publikationer

Här finns rapporter från 2005-2015, som är publicerade av koncernstab regional utveckling (tidigare Regionutvecklingssekreteriatet) vid Västra Götalandsregionen. Det kan hända vissa rapporter inte är publicerade. Dessa finns i så fall att beställa via diariet. Rapporter från 2004 och tillbaka i tiden är ej publicerade.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m