Fakta & Analys 2010:3 Konjunkturläget i Västra Götaland hösten 2010

Konjunkturen i Västra Götaland har fortsatt att förbättras kraftigt sedan i våras. Näringslivet har passerat gränsen för normalkonjunktur och förväntas närma sig en högkonjunktur till våren 2011. Uppgången omfattar samtliga delregioner och branscher. Det mesta talar för att det ekonmiska läget förbättras ytterligare under första halvåret 2011. De positiva signalerna i Konjunkturbarometern bekräftas av sysselsättningsstatistiken. Tredje kvartalet i år är 15 600 fler sysselsatta i Västra Götaland jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Rapport 2010:3

Konjunkturläget i Västra Götaland hösten 2010

 

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland.

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m