Fakta & Analys 2010:2 - Flyttningar till och från Västra Götaland

Dagens arbetsmarknad är starkt beroende av den geografiska rörligheten, inte minst med tanken på de kommande arbetskraftsbehoven som den omfattande generationsväxlingen medför. Detta innebär att flyttningar har stor betydelse inte enbart för befolkningsutvecklingen, utan även för en god kompetensförsörjning och tillväxt. Det har blivit en nyckelfråga för regionerna att attrahera och kvarhålla de mänskliga resurserna för att bibehålla och öka sin konkurrenskraft.

Denna kortrapport ger en överblick över flyttningar till, från och inom Västra Götaland under det senaste decenniet. Rapporten lyfter fram några utmaningar som Västra Götaland kommer att möta.

Kortrapport om flyttningar till och från Västra Götaland

 

Se även den fullständiga rapporten "Till och från Västra Götaland"

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m