Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren och hösten 2010

MiniatyrbildSammanfattning:  Konjunkturen i Västra Götaland har nu nått en normalnivå efter förra årets lågkonjunktur och läget ser ut att förstärkas ytterligare under det närmaste halvåret. Det visar konjunkturbarometern för Västra Götaland som gäller för våren och hösten 2010.

Återhämtningen efter förra årets lågkonjunktur har fortsatt och förväntas förbättras ytterligare till hösten. Samtliga branscher visar på en positiv utveckling. Bilhandeln visar på en markant förbättring jämfört med hösten, och har gått från ett branschindex på -37 förra hösten till ett index på +32 under våren. Industriföretagen rapporterar en ökande orderingång framförallt när det gäller till exportmarknader.

Sysselsättningen har fortsatt att minska även under våren, men inte alls i samma takt som förra året. Mycket pekar på en vändning till hösten, då 34 procent av företagen uppger att de planerar att öka personalen. Framförallt förutspår företag inom tillverkningsindustrin att de får ett stort behov av nyanställningar till hösten. 

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren och hösten 2010

Publicerad: Maj 2010

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m