Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2009 och våren 2010

Omslag för konjunkturrapport hösten 2009Sammanfattning:  En omsvägning har skett i utvecklingen för Västra Götaland det senaste halvåret. Nedgången i konjunkturen är bruten. En tydlig återhämtning har skett i hela regionen sedan i våras. Konjunkturförbättringen gäller samtliga branscher, men läget är fortfarande svagare än normalt på de flesta håll. Det ekonomiska klimatet ser ut att förbättras ytterligare under det närmaste halvåret. Det gäller samtliga branscher utom byggindustrin. Optimisterna är i stor övervikt i förhållande till pessimisterna. Nedgången i sysselsättningen väntas bromsas upp. 

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2009 och våren 2010

Publicerad: November 2009

Författare: Enheten Analys och uppföljning

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m