Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2010 och våren 2011

Konjunkturbarometern, framsidaSammanfattning:  I Västra Götaland har konjunkturen fortsatt att förbättras kraftigt sedan i våras. Näringslivet har därmed passerat gränsen för normalkonjunktur för att gå in i en starkare konjunktur under vintern. Förbättringen gäller samtliga delregioner i länet och alla sex huvudbranscher. Under andra halvåret i år visar produktionen i näringslivet den största ökningen sedan första halvåret 2007. Det mesta talar för att det ekonomiska läget förbättras ytterligare under första halvåret 2011. Företagens optimism inför våren är lika stark som tidigare.

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2010 och våren 2011

Publicerad: November 2010

Författare: Enheten Analys och uppföljning

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m