Kortrapport om yrken i Västra Götaland

Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt och det är kvinnor som står för merparten av denna ökning. Samtidigt ökar även yrkesgruppen övrigt servicearbete, som enbart kräver elementär utbildning. En utmaning är de stora kommande pensionsavgångarna, vilket slår särskilt hårt inom vissa yrkesgrupper. Exempelvis kommer 16 000 anställda inom vård- och omsorg i Västra Götaland att uppnå pensionsåldern den närmaste tioårsperioden. Samtidigt kommer antalet äldre i befolkningen att öka vilket medför en ökad efterfrågan på tjänster inom vård och omsorg för äldre.  

Titel: Yrken i Västra Götaland

Publicerad: 2010-02-08

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Kortrapport, Fakta & Analys 2010:1.

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m