Om kvinnor och män i Västra Götalands län

Fickbok, statistik om kvinnor och män

En statistikbok om kvinnor och män i Västra Götalands län

Statistik uppdelad per kön. Skriften är producerad av SCB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.

Ladda ner statistikbok om kvinnor och män i Västra Götalands län 

Titel: Om kvinnor och män i Västra Götalands län

Publicerad: September 2010

Författare: SCB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen

Publikation:

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m