Fakta & Analys 2011:2 Kompetensprofil för Västra Götaland

Att det finns arbetskraft och kompetens som matchar företagens och arbetsmarknadens behov är en viktig förutsättning för en regions tillväxt och konkurrenskraft. Med tider då det är många som lämnar arbetsmarknaden samtidigt som många nya inträder har kompetensförsörjning och -matchning lyfts fram som viktiga områden att arbeta med i samtliga regioner. Denna kortrapport ger överblick över ett urval av de bakomliggande variabler som ger förutsättningar och är viktiga för en bättre matchning av tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Rapport 2011:2

Kompetensprofil för Västra Götaland - Kompetensplattform Västra Götaland

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m