Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2011

Sidan kommer att arkiveras om 30 dagar.

Konjunktur hösten 2011Sammanfattning: Efter en längre tid av positiva tongångar har den ekonomiska oron i omvärlden börjat märkas av i höstens konjunkturbarometer för Västra Götaland. Det har skett en tydlig dämpning på bred front såväl branschmässigt som geografiskt. Tillförsikten från i våras har därmed inte realiserats, men trots en tydlig försämring av konjunkturläget står länet emot väl och nuläget bedöms som en normalkonjunktur. Redan i våras märktes det av en lite lugnare fas i återhämtningen och det har nu slagit om till en försvagning.

Ljuspunkten i barometern är uppdragsverksamheten där högkonjunkturen fortfarande råder. Trots dämpningen inom industrin rullar hjulen bland konsulterna på i snabbt takt. Branschen dras fortfarande med rekryteringsproblem som utgör en betydande flaskhals för en stor del av företagen inom branschen. Även byggindustrin hör till minoriteten
av branscher där konjunkturläget fortfarande är bättre än normalt, men högkonjunkturen är över för denna gång.

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2011

Publicerad: November 2011

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m