Life Science i Västra Götaland - Möjligheter och utmaningar

Sammanfattning: Västra Götaland har många starka områden inom Life Science. Den nära kopplingen mellan akademi, sjukvård och företag har haft stor betydelse för utvecklingen i Västra Götaland. Det finns starka forskningsområden inom både Chalmers, Göteborgs Universitet och industrin. Trots dessa goda förutsättningar, finns inom Västra Götalands Life Science-sektor områden som behöver förbättras. Det här konstateras i en rapporten som presenterades 30 mars, 2011. Arbetet med rapporten leddes av tidigare statsminister Ingvar Carlsson.

Titel: Life Science i Västra Götaland - Möjligheter och utmaningar

Publicerad: 30 mars, 2011

Författare:  Ingvar Carlsson, Bo Norrman 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m