Skaraborg och attraktivitet

Sammanfattning: Utredningen om Skaraborg och attraktiviteten utgår från en genomarbetad teoretisk modell för vad i regioner som lockar de mest eftertraktade individerna. Den bygger på ett omfattande statistiskt underlagsmaterial vilket kompletterats med intervjuer med drygt tio av dem som tillhör målgruppen samt med arbetsmöten med ansvariga för utvecklings- och förändringsarbete, personalansvariga och studenter. Utredningen har genomförs under 2010/11 i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

Titel: Skaraborg och attraktiviteten - en utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Publicerad: september 2011

Utredare: Tomas Ekberg, chefsanalytiker regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m