Synpunkter och förslag inför regeringens forskningsproposition 2012

FramsidaSammanfattning: Västra Götalandsregionens inspel till kommande forsknings- och innovationsproposition pekar på att en decentralisering av strategier och genomförande av innovationsprocesser kan öppna för en ny era av svensk innovationspolitik. Det finns en stor potential att förnya det svenska systemet för forskning och innovation (FoI-systemet) med syfte att lösa viktiga samhällsutmaningar och samtidigt skapa förnyelse och tillväxt.

1. Flernivåstyrning: Strategisk samverkan mellan nationell och regional nivå kan förnya det svenska FoI-systemet.

2. Kluster: Stärk den svenska forsknings- och innovationspolitikens inriktning mot att bygga internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster.

3. Plattformar: Öka stödet till plattformar för innovativ samverkan samt till infrastrukturer för test- och demonstration.

4. Klinisk FoI: Använd klinisk forskning som ett strategiskt verktyg för att utveckla sjukvården och dess samverkan med akademi och industri.

5. Systemsyn: Ta ett samlat grepp på utbildning, forskning och innovation.

Titel: Synpunkter och förslag inför regeringens forskningsproposition 2012

Publicerad: December 2011

Författare: Enheten forskning och utveckling

Publikation: Rapport 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m