Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland

www.vgregion.se/tillganglighetsatlas

Framsida tillgänglighetsatlasSammanfattning: I denna atlas illustreras möjligheterna att ta sig med bil eller kollektivtrafik till olika platser i Västra Götaland med omnejd. Utgångspunkten är utvecklingen av ett datorbaserat analysverktyg för att mäta restider mellan samtliga 500-metersrutor i hela Västra Götaland. Detta gör det möjligt att jämföra tidsåtgången för samma resa med bil och kollektivtrafik. Dessutom finns möjligheten att studera resmöjligheter för utvalda delar av befolkningen, baserat på t.ex. utbildningsnivå, ålder eller kön. Tillsammans ger detta en unik möjlighet att analysera tillgängligheten i Västra Götaland.

Kunskapsunderlaget kan användas av politiker och planerare inför beslut kring en rad frågor. Det kan handla om utvecklingen av transportsystemet, lokaliseringen av olika verksamheter eller om att bedöma upptagningsområdet för skolor och sjukhus – bara för att nämna några användningsområden. Även för näringslivet och en intresserad allmänhet skapas ett underlag för diskussion och ökad förståelse kring Västra Götalands mycket skiftande tillgänglighetsgeografi.

Titel: Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland

Publicerad: Juni, 2011

Författare:  Arbetet har genomförts av Anders Larsson (projektledare), Erik Ellder, Ulf Ernstson och Urban Fransson från Centrum för Regional Analys (CRA) Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, i samarbete med Christian Bergman och Mats Granér från Västra Götalandsregionen och Martin Elofsson från Västtrafik. Vi vill rikta ett tack till Region Skåne som bidragit med värdefulla erfarenheter från sitt arbete med utvecklingen av ett motsvarande analysverktyg. 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m